Hopp til innhold

Vil kjempe for skolegårdsbruket på Kleiva

Nordland SV ønsker å beholde skolegårdsbruket på Kleiva, og vil forsøke å alliere seg med flest mulig fram mot fylkestinget i desember.

Landbruksskolen på Kleiva i Vesterålen

STRID OM LANDBRUKSSKOLEN: Fylkesrådet vil legge ned kufjøset og melkeproduksjonen på Kleiva i Vesterålen. Det er ikke alle partier enige i.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Fylkesrådets forslag er forbundet med risiko, vårt forslag gir trygghet, sier gruppeleder for SV, Marit Tennfjord.

Modellen som er i dag på Kleiva med skolegårdsbruk ligger best til rette for å integrere praktisk og teoretisk opplæring, heter det i ei pressemelding.

Stor motstand lokalt

Lokalt har det vært sterke protester på at fylkesrådet ønsker å legge ned melkeproduksjonen på Kleiva. Og nå kommer SV på banen:

– Kleivas framtid skal avgjøres på fylkestinget før jul, og vi vil forsøke å alliere oss med flest mulig for å støtte Kleiva. Utfordringa er imidlertid rekrutteringa av elever, sier Tennfjord til NRK.

Landbruksfylke

Tennfjord viser til at Nordland er et landbruksfylke og at det er viktig å opprettholde det kompetansemiljøet som en landbruksskole skal være. Hun tror det er fleree fordeler med at elevene bor på internatet ved skolen.

– Mange ungdommer har sosiale og psykiske utfordringer i denne fasen av
livet og et godt fungerende sosialt felleskap gjennom internat og skolegårdsbruket kan hjelpe mange til å fullføre en videregående utdanning, heter det i pressemeldinga.

Marit Tennfjord

Marit Tennfjord, gruppeleder i SV

Foto: Barbro Andersen / NRK
Spesielle behov

Tennfjord viser til at fylkesrådet har ansvar for alle elevene i Nordland,
også de med spesielle behov og behov for ei mer tilrettelagt opplæring.

– Jeg tror at skolegårdsbrukene er en viktig arena også for denne type elever, sier Tennfjord.

Får helt ny akvalinje

Fylkesråd for utdanning i Nordland Oddleif Olavsen sier det er nødvendig å legge ned melkeproduksjonen og kufjøset på Kleiva. Han mener utdanning til og med kan bli bedre med ei omlegging.

– Vi ønsker å spisse det utdanningstilbudet vil skal gi i Nordland. Det betyr at vi velger noe bort og styrker andre områder, som for eksempel ei utmarksnæring som geit. Kleiva får også en helt ny akvalinje. Jeg tror det totale tilbudet innenfor landbruk kommer til å bli bedre i årene framover enn i dag, sa Olavsen til NRK tidligere i november.