Vil intensivere minkutryddelse

Utryddelsen av villmink i Lødingen og Vågan kommune i Nordland som startet i fjor har vært vellykket, ifølge Statens Naturoppsyn. Nå vil de doble antall feller i området fremover.

Minkjakt

JAKTER PÅ VILLMINK: Væpnet med revolvere, hagler, spesialtrente hunder og en løvblåser jakter Statens naturoppsyn på kystens mest forhatte dyr. – Sjøfuglene er borte, og minken har overtatt, konstaterer jegerne.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Nå springer hundene og leter opp minken hvis den finnes her, men det gjør den antakelig ikke, sier Jon Erling Skåten i Statens Naturoppsyn (SNO).

De spesialtrente minkhundene Lucky og Luke løper i land på Svellingsflaket på Risvær i Vågan kommune i Lofoten. De har fått ferten av nok en villmink.

Men minken er rask og slipper unna i første omgang.

– Fort deg!, roper Skåten til sin jegerkollega Geir Heggmo.

Sammen med hundene løper de raskt etter minken som nærmest hopper over bergene. Men ferden blir ikke lang for rovdyret. Etter kort tid ender også denne minken sine dager under en stor stein.

Skal jakte på 300 øyer og holmer

Denne uka har Statens Naturoppsyn fulgt opp jaktaksjonen mot villmink på Svellingsflaket, som ble startet opp for første gang i fjor sammen med flere andre offentlige instanser.

Målet er å utrydde en av de verste skadedyrene i norsk natur, og få tilbake det yrende fuglelivet som tidligere var i området. Siden 1960-tallet har nemlig minken forsynt seg grovt av fugleunger og egg, og bidratt til at ærfuglen har forsvunnet helt fra området.

Selv om aksjonen i år betegnes som en suksess så langt, planlegger SNO å doble antall feller i området.

Minkjakt

Hunden Luke, Geir Heggmo og Jon Erling Skåtan har fått napp igjen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Jo flere øyer vi kommer innom og ser at det ikke er mink på, jo mer fornøyde blir vi, sier Heggmo, som er er fagansvarlig i SNO for tiltak mot mink og mårhund i Nordland.

Var tidligere egg- og dunvær

Svellingsflaket var for lenge siden et egg- og dunvær der ærfugl og andre fuglearter hekket. Ikke bare ærfuglen har blitt utryddet, bestanden av andre fuglearter er også kraftig redusert på grunn av minken i landskapsvernområdet i Nordland.

I fjor ble det fanget 100 mink bare på Svellingsflaket etter ei ukes intens jakt, og håpet er at det blir tatt langt færre i år.

Av de minkene som ble tatt i fjor under jakta var det 48 tisper som i snitt bar på 4,5 hvalp. Dersom de hadde blitt født ville det vært nærmere 250 flere mink som hadde konkurrert om egg og fugleunger som mat.

SNO vil gjenta minkjakta før hekking og yngling i 3-5 år framover. Om de lykkes i å få Svellingsflaket tilbake som det gamle egg- og dunværet det en gang var, vil de neste årene gi svaret på.

Advarte mot å innføre rovdyr

Villminken er en nordamerikansk rovdyr som ble innført til Norge som pelsdyr i 1927. I tiårene etter vokste pelsdyrnæringa og spredte seg over hele landet.

– Allerede på 1920-tallet advarte forskere mot å innføre et fremmed rovdyr i norsk natur. Og de fikk rett, sa vitenskapelig rådgiver Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforsking til NRK i fjor.

Statens Naturoppsyn jakter mink i Nordland

Hvert år blir det skutt om lag 5.500 villmink i Norge. Norske myndigheter bruker om lag 100.000 kroner i året på organisert fangst.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Gjennom forrige århundre var det flere rømninger fra pelsdyrfarmene. Ifølge Bevanger finnes det eksempler på at burene ble åpnet og minken sluppet fri, dersom økonomien ble dårlig. Uvær har også ført til at hele minkfarmer har blitt ødelagt og dyrene rømt. Det har også vært tilfeller hvor dyrevernere har brutt seg inn i pelsdyranlegg og sluppet løs dyr.