Vil ikke inn med mer penger

Når avtalen om beredskapsbåt i Bindal går ut ved årsskiftet, vil en ny avtale sannsynligvis bli mye mer kostbar, men Helgelandssykehuset sier de ikke vil betale mer, skriver Brønnøysunds Avis. Bindal kommune og sykehuset har i dag en avtale med JB Båtskyss som sikrer tilgang på båt for helsepersonell i Bindal, skriver avisa.