Vil ikke ha psykiatriambulanse

Helse Nord tror ikke en ordning med egne ambulanser for psykiatriske pasienter vil fungere i Nord-Norge.

Ambulanse

PSYKIATRIAMBULANSE: Sykepleierforbundet vil ha egne ambulanser til transport av psykiatriske pasienter.

Foto: Gerd Elise Martinsen / NRK

Norsk sykepleierforbund sitt krav om egne psykiatriambulanser i hele landet, får ingen støtte fra Helse Nord.

– Vi tviler på om psykiatriske ambulanser er løsningen i Nord-Norge, når vi tenker på hvor langstrakt fylket er, og hvor lite folk som bor her, sier informasjonssjef Kristian Iversen Fanghol i Helse Nord.

Sykepleierforbundet er kritisk til at politi brukes til å frakte psykiatriske pasienter til behandling.

Bare i Helgeland politidistrikt må politiet assistere helsevesenet om lag 100 ganger i året med slike transporter. Det var under et slikt oppdrag den 58 år gamle politimannen Olav Kildal ble drept i Mo i Rana onsdag.

Provoserende

Pasienter med store psyiske problemer, må fraktes i egne ambuanser. Det mener Norsk sykepleierforbund. I Stavanger og i Bergen finnes det allerede slike ambulanser.

Fylkesleder Laila Wilhelmsen i Norsk sykepleiereforbund i Nordland mener politiet ikke bør ta seg av denne transporten.

– Politi er overhodet ikke det første man skal sende til stedet når en pasient er psykisk syk, sier hun.

Wilhelmsen mener at samarbeid på tvers av kommunegrenser i nord kan være en løsning for å sikre at fagpersonell kan ta seg av transporten av psykiatriske pasienter i Nordland.

– Det handler om at her må det være bemannet med kompetanse for å ta seg av folk som er plaget med sin psykiske helse, og som er i mange forskjellige faser av sin sykdom, sier hun.

– Politiet provoserer

Å hente psykisk syke pasienter med ambulanse i stedet for med politibil kan hindre voldelige situasjonar. Det mener seksjonsleder ved psykiatrisk divisjon i Stavanger, Karin Smevig.

I Stavanger og Bergen blir alle pasienter som blir lagt inn med tvang, hentet med ambulanse.

– Hvis jeg er redd og urolig og må tvangsinnlegges og ser sykebilen komme, så kan jeg få assosiasjoner med sykehusopphold, i stedet for å se en politibil. Vi vet hva politiets oppgave er, og det kan fremme mer frykt, sier Smevig.

Kan bli bedre

Kristian Iversen Fanghol i Helse Nord vedgår at ordningen med å transportere psykiatriske pasienter fortsatt kan bli bedre.

– Det er en del prosedyrer og ting som kan kvalitetssikres, blant annet det med hvilke biler som brukes. Det er lett å skjønne reaksjonen på en politibil. Men her kan det være snakk om skolering. Gjennomgående fungerer samarbeidet med politiet svært godt i slike saker, sier han.