Hopp til innhold

Nå blir «søringkarantenen» opphevet i flere nordnorske kommuner

Kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten mener det ikke lenger er nødvendig å sette reisende fra Sør-Norge i karantene. Også Tromsø og Narvik dropper lokale særregler.

Besøkende til Lofoten og Vesterålen la i 2018 igjen omtrent 1,4 milliarder kroner. Her fra fiskeværet Hamnøya i Moskenes kommune.

Moskenes og de andre kommunene i Lofoten og Vesterålen ser nå ut til å myke opp karantenereglene.

Foto: ANSGAR SCHEFFOLD / UNSPLASH

– På et eller annet tidspunkt må vi ta en kalkulert risiko, sier kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i vesterålskommunen Hadsel.

Kommuneoverlegene i Vesterålen og Lofoten har vært samstemte i ønsket om den særegne karanteneregelen.

Det er de også når de nå ikke ønsker å forlenge den.

Lege Ingebjørn Bleidvin

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin i Hadsel mener det ikke er grunnlag for å forlenge tiltaket med «søringkarantene».

Foto: Privat

Årsaken er at det nå er registrert lokal smitte og legene konkluderer derfor med at Lofoten og Vesterålen nå er i fase to av pandemien.

– Vi skjønner at mange mener vi burde videreføre tiltakene, men i fase to vil det ikke lenger ha noen stor virkning, sier Bleidvin.

Det mener han er i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet. Han understreker samtidig at tiltaket har hjulpet veldig og kjøpt kommunene tid.

– Vi er så forberedt vi kan være. Vi blir ikke mer forberedt av å vente.

Tester flere

Også Tromsø kommune dropper søringkarantene fra midnatt. Det opplyste kommunen under tirsdagens pressekonferanse.

Til nå har reisende fra Dovre og sørover fått 14 dagers karantene når de kom til Tromsø, for å hindre smitte av koronaviruset.

Tromsø ligger på landstoppen i antall tester per 1000 innbygger, og nå skal testingen blir enda mer effektiv.

– Nå har vi på plass både solide testregimer og systemer for smittesporing. Vi utvider testkriteriene i dag, slik at flere kan teste seg, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen under pressekonferansen.

– Det er smittevernoverlegens anbefaling at de lokale karantereglene vi har hatt, ikke videreføres når vi går ut i dag.

I den nordnorske kommunen med nestmest innbyggere er det så langt ikke varslet endringer. Karantenereglene var nemlig ikke tema da Bodø holdt sin daglige pressekonferanse.

Rana kommune på Helgeland er også blant landsdelens mest befolkningsrike. Der gikk i dag kommunestyret inn for å viderføre karantenekravene for folk som kommer reisende fra fylker sør for Nordland.

Vil ikke forlenge

I Sortland er ordfører Karl-Erling Nordlund klar til å stanse «søringkarantenen». Ifølge han er det bred politisk enighet om å ikke forlenge tiltaket, som egentlig går ut i dag.

– På denne bakgrunn legger jeg ikke opp til politisk behandling som skulle medføre videreføring av «søringkarantene» for Sortland kommune, sier Nordlund til Bladet Vesterålen.

Ordførerkollega Remi Solberg i lofotkommunen Vestvågøy sier går inn for det samme.

– Vedtaket går ut i dag og vi ser det som unaturlig å opprettholde karantenebestemmelsene slik situasjonen er nå.

Flere opphever

I øykommunen Røst helt vest i Lofoten ble karanteneregelen opphevet allerede før påske.

Værøy er den eneste kommunen i Lofoten og Vesterålen der regelen ser ut til å bli videreført.

Nord i Nordland opphever også Narvik kommune «søringkarantenen» som har gjeldt for reisende som har vært sør for Dovre.

Ifølge avisa Fremover er årsaken at kommunen venter en leveranse med smittevernutstyr denne uka. Dermed anser de seg bedre forberedt enn de var for en uke siden.

– Vi mener vi har gjort alle forberedelsene vi kan. Både når det gjelder smittevernutstyr og andre forberedelser. Vi sliter med å finne faglige argumenter for å fortsette, sier ordfører Rune Edvardsen.

Han tror ikke det nye vedtaket vil få noen stor praktisk betydning fordi folk reiser svært lite.

Viderefører

Nabokommunen Evenes ønsker på sin side å videreføre regelen til 19. april. Det vedtok formannskapet i går.

Det er så langt ikke påvist smitte i kommunen.

– Denne karantenebestemmelsen har virket godt for å begrense smitte inn til vårt område, sier ordfører Terje Bartholsen.

Avgjørelsen er i tråd med anbefalingen fra kommuneoverlegen. Bartholsen er likevel opptatt av at regelverket i Evenes og nabokommunene skal være så likt som mulig.

– Hittil har det vært stor oppslutning regionalt om disse karantenebestemmelsene. Å gjøre om på det midt i påsken ville kommet brått på. Vi har allerede tatt initiativ til å koordinere oss sammen med naboene i regionen i løpet av de nærmeste dagene.

Også Rana kommune viderefører karantenekravene for folk som kommer reisende fra fylker sør om Nordland. Det bestemte kommunestyret i dag. Begrunnelsen er som før at man vil unngå at koronavriuset spres fra områder med relativt høy smitte og inn til Helgeland og Rana kommune, som fremdeles står med bare tre smittede personer siden epidemien startet.

Må være godt begrunnet

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker i Troms og Finnmark mener en eventuell forlengelse av «søringskarantenen» må være godt begrunnet.

I Hammerfest i Finnmark gjelder også karantenebestemmelsen videre, men de ser nå på muligheten for å oppheve den.

– Det er ikke planlagt noen ny sak om lokale karanteneregler til politisk behandling. Det betyr at de gjelder til 21. april, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

Hun legger imidlertid til at ting kan endre seg før det.

I Alta er lokale karantenebestemmelser bestemt videreført frem til 20. april. Da vil formannskapet gjøre et nytt vedtak, der det avgjøres hvorvidt bestemmelsene skal opprettholdes eller ikke.

Tromsø kommune justerer sine karanteneregler.