NRK Meny
Normal

Vil holde av en god Lofot-sesong til høsten

– Fang torsken levende nå og spar den til høsten, oppfordrer forskerne, et forslag fiskeriministeren omfavner.

Tørrfiskprodusenten Stocco AS henger fisk av god kvalitet på hjellene i Fjærvollklubben, Bø i Vester

Tørrfiskprodusenten Stocco AS henger fisk av god kvalitet på hjellene i Fjærvollklubben, Bø i Vesterålen.

Foto: Bjørnar Hansen

Torskenæringen må ta radikale grep for å bedre kvaliteten og sikre prisene. Både divisjonsdirektør i Nofima, Magnar Pedersen, og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er enige i at det er lite framtidsrettet å måke på land 80 prosent av den rekordstore torskekvoten i årets fire første måneder.

Kvaliteten lider, og fisk som senere på året er mye mer attraktiv i markedet, går på billigsalg.

Pedersen tar til orde for at 20.000-30.000 tonn torsk skal fanges levende for lagring og oppfôring i merd. Det er omtrent like mye som et normalt Lofot-fiske med normale kvoter.

– Og dette er bare starten. Etter hvert må mye mer fisk fanges levende og holdes i live for å kunne få opp kvaliteten og kunne levere når markedet ønsker topp råstoff, sier Magnar Pedersen til NTB.

Storstilt satsing

Den nytilsatte Nofima-direktøren mener industrien, forskningsmiljøene og myndighetene må spille på lag. Han sammenligner det med omleggingen til automatisert produksjon som møbelgiganten Ekornes gjorde for å beholde produksjonen i Norge.

– Det samme skjedde på Raufoss da de la om produksjonen til bildeler. Det krever en storstilt satsing også med offentlige kroner på forskning og utvikling over flere år. Vi har ikke noen annen mulighet, sier Pedersen som fra nyttår forlot stillingen som toppsjef i Norges nest største fiskerikonsern Nergaard og gikk til matforskningsinstituttet Nofima.

Ekstrakvote

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen deler ikke ut forskningsmidler over bordet, men understreker sterkt nødvendigheten av å gjøre noe med måten vi tar hånd om et ettertraktet råstoff på.

– Vi ønsker sterkt en omlegging til levendefangst. Verken næringa eller Norge har råd til å fortsette som nå, med et stort verditap på torsken. Det er derfor vi nå gir en ekstra kvote på 50 prosent til dem som leverer levendefanget fisk, sier Berg-Hansen til NTB på telefon fra Madrid.

Sterk posisjon

Her har hun ved selvsyn sett hvordan kresne gourmetkokker tørster etter skrei og lager førsteklasses tapasretter av norsk råstoff. I Madrid har hun tatt imot skrei nummer 2 millioner i år i Europas største fiskemarked der importen av fersk torsk er doblet det siste året.

– Norsk sjømat har en fabelaktig posisjon, dette er noe vi må ta vare på, sier fiskeriministeren.

Oppdrettskollaps

Leveringsdyktighet over hele året til krevende kjøpere er et av nøkkelpunktene i oppdrettsnæringens suksess. I hvitfiskmarkedet var det oppdrettstorsken som skulle komme inn og fylle på når skreisesongen er over i april. Men det har aldri skjedd. Og mens torskeoppdretterne har slitt, har kvotene for villfisk gått til himmels. Fiskeriministeren er imidlertid overbevist om at levendefanget fisk kan få en bedre skjebne enn oppdrettstorsken.

– Det har først og fremst med kostnader å gjøre. Men også fordi villfisk fra bærekraftige bestander er mer attraktiv, sier Berg-Hansen.

Lønnsomt

Det koster om lag 10 kroner kiloen å få på land en villfanget torsk, mens en fisk som har levd hele sitt liv i en torskemerd lett kan komme opp i 25-30 kroner kiloen.

– Dermed er det helt andre utsikter for lønnsomhet i levendefanget fisk, sier Magnar Pedersen.