Vil hindre ny dyretragedie – skal skyte 60 elg

100 elger sultet i hjel i Hattfjelldal i vinter. Etter kritikk fra Sivilombudsmannen har Miljødirektoratet gjort om sitt eget vedtak som gjør at kommunen nå kan åpne for elgjakt for å unngå en ny dyretragedie.

Kåre Hattfjelldal viser fram et elgkadaver i Hattfjelldal

Miljødirektoratet har omgjort sitt eget omgjøringsvedtak fra tidligere i år, noe som kan bety at man slipper en ny vinter der flere elger dør på grunn av matmangel. Her er kjentmann Kåre Hattfjelldal som viser fram et elgkadaver tidligere i år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Kjentmann Kåre Hattfjelldal var en av flere som i sommer slo alarm etter at det var funnet nærmere 40 døde elger i Hattfjelldal.

Han mener at så mange som 100 dyr kan ha dødd i løpet av vinteren, på grunn av matmangel. Mattilsynets egne undersøkelser viste at dyrene var tydelig avmagrede, og sa til NRK at de ikke hadde sett maken til dyretragedie tidligere.

Også fagmiljøet har reagert, og Norges Jeger- og Fiskerforbund krevde strakstiltak.

En skissert løsning var å få ned antallet elger, som ville gi mer mat til dyrene. Men elgjakta ble satt på vent på grunn av en strid mellom Statskog og private grunneiere. Dermed ble det en altfor stor elgstamme på et for lite område.

Men nå kan løsningen være på plass.

– Nå må vi håpe på både godt vær for jegerne og ikke for mye snø, slik at de får tatt ut de nødvendige dyrene, sier skogbrukssjefen i Hattfjelldal, Jan Inge Helmersen.

Elgtragedie i Hattfjelldal

Siv Svendsen i Mattilsynets avdeling på Helgeland undersøker, sammen med kjentmann Kåre Hattfjelldal, et elgkadaver tidligere i år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– En annen tone

Tirsdag har han sendt ut tillatelse for å felle 60 elger, og man kan endelig gå i gang med jakta, kraftig forsinket.

Jan Inge Helmersen, skogbrukssjef i Hattfjelldal

Skogbrukssjef i kommunen, Jan Inge Helmersen er fornøyd med at de har fått på plass en ordning slik at de får jakt på elg i år.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Nå er det fritt fram for jegerne og rettighetshaverne å gå ut for å jakte.

Arealkonflikten mellom private grunneiere og Statskog førte til at Hattfjelldal kommune tvangssammenslo mange små grunneiendommer til to store jaktareal å drive elgjakt på.

Det ville ikke Statskog være med på, og fikk Miljødirektoratet til å omgjøre kommunens vedtak. Dermed ble de 245.000 målene med jaktareal underkjent, og det ble heller ingen jakt.

– Nå er tonen en annen, og det skyldes at saken ble brakt inn for Sivilombudsmannen, sier Helmersen til NRK.

Håper på varig løsning

Sivilombudsmannen skriver følgende til direktoratet;

«Etter en gjennomgang av saken er ombudsmannen kommet til at det er begrunnet tvil om at direktoratet har beskrevet de faktiske forhold omgjøringen bygger på. Ombudsmannen ber direktoratet vurdere saken på nytt, og holde ombudsmannen orientert om den nye behandlingen».

Arild Sørensen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet legger seg flat etter kritikken fra ombudsmannen.

Arild Sørensen, Miljødirektoratet

Jurist i Miljødirektoratet, Arild Sørensen.

Foto: Privat

– Man diskuterer ikke med Sivilombudsmannen. Vi stilte oss spørsmålet etter at vi hadde tatt Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning, hvorvidt vi kunne opprettholde vårt vedtak. Da kom vi til at det kunne vi ikke, vi måtte gjøre om på det igjen. Det eneste riktige var å stadfeste kommunens vedtak, sier Arild Sørensen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Dermed gjøres det klart for en sen jakt der målet er å ha kontroll på en for stor elgbestand, og å unngå en ny tragisk vinter med mange dyrelidelser.

Vedtaket gjelder for fire år, men skogbrukssjefen i Hattfjelldal håper dette betyr at de er nærmere en varig løsning.

– Dette er ressurskrevende for flere instanser, og nå er det kanskje opp til departementsnivå. Det er også krevende for rettighetshaverne som blant annet har jobbet med advokat, men vi får håpe vi er et steg nærmere en mer harmonisert tilværelse, sier Helmersen.

SE VIDEO: Kjentmann Kåre Hattfjelldal viser fram et elgkadaver i Hattfjelldal.

Laster kart, vennligst vent...

KOMMUNE PÅ HELGELAND: Hattfjelldal ligger helt sørøst i Nordland fylke.