Vil kreve vinterførerkort for utenlandske sjåfører

Samferdselsministeren vil ha utenlandske sjåfører på glattkjøringskurs. – Det er ikke akseptabelt at mange utenlandske vogntog gjør norske veier utrygge, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha vinterførerkort for utenlandske sjåfører.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ha vinterførerkort for utenlandske sjåfører.

Foto: Odd Rømteland(NRK)/Fredrik Varfjell(NTB/Scanpix)

Norske bilister i dag finne seg i at utenlandske vogntog skaper problemer og gjør norske vinterveier utrygge. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen(FrP) vurderer nå en lovendring for å lære sjåførene som kommer hit å kjøre på norsk vinterføre.

– Vi må se på lovverket: Er det mulig å praktisere dagens lovverk strengere, eller trenger vi å gjøre lovverket strengere? Det er ikke akseptabelt at så mange utenlandske vogntog har dårlige dekk, og her har vi et felles ansvar, sier ministeren.

Ikke nok med økte kontroller

Utspillet kommer få dager etter at regjeringa bevilget 3 millioner kroner ekstra ut året for å intensivere kontrollvirksomheten med utenlandske trailere.

– Jeg var på kontroll ved Svinesund forrige fredag, og bare den halvtimen jeg var der var det masse biler som ble stoppet på sommerdekk. De hadde ikke kjetting og mange hadde også dårlige bremser, så dette er ganske alvorlig, sier Solvik-Olsen.

Han sier regjeringen vil fortsette med økte kontroller neste år, men at det ikke er nok.

– Vi må også se på lovverket: Er det mulig å praktisere dagens lovverk strengere, eller trenger vi å gjøre lovverket strengere? Det er uakseptabelt at så mange norske sjåfører gjør norske veier utrygge, sier ministeren.

Dette er et av flere tiltak regjeringen vurderer for å løse problemet.

– Vi vurderer å kreve vinterdekk på tilhenger også, ikke bare på førervognen. Obligatorisk bombrikke kan hindre at sjåfører stikker av fra bomregningen i Norge, og kanskje må vi sørge for at de betaler bøtene før de får kjøre videre, sier Solvik-Olsen.

Får støtte av norske sjåfører

Roger Hansen

Roger Hansen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, vil ha samme krav til utenlandske sjåfører som til norske.

Foto: Per Foss / NRK

Ministeren sier han vil ha et møte med transportbransjen. Mye tyder på at forslaget faller i god jord hos norske yrkessjåfører. Roger Hansen, forbundsleder i Norsk Transportarbeiderforbund, støtter ministerens ide.

– Det er en god ide. Vi vet at mange utenlandske sjåfører ikke har erfaring med å kjøre på vinterføre. Dette kan være et av mange gode tiltak for å lære sjåførene å holde seg på veien, sier han.

Han sier norske sjåfører allerede må ta den type kurs som ministeren nå vurderer for utenlandske sjåfører.

– Vi må huske på at norske sjåfører allerede tar glattkjøringskurs, og det er fordi vi har sett at det har god effekt. Dette tiltaket bør vurderes alvorlig, og helst settes ut i livet så fort som mulig, sier han.

– Men vil det være mulig å sette et slikt krav ut i livet?

– Hvis det blir et krav, og det blir kontrollert på grensa så bør det være greit å håndtere. Man kan spørre hvem det er det som vil avlegge slike prøver og hvor det skal foregå. Men det er praktisk tilrettelegging, og det finnes løsninger: Enten sender arbeidsgivere dem hit, eller kurset kan foregå andre steder, sier Hansen.

Han tror arbeidsgiverne kan overtales til å betale for slike kurs.

– Dersom arbeidsgiveren mener at de fortsatt skal kjøre i Norge bør de få det til. Det er heller ikke gratis å ha vogntoget stående i flere dager, så det kan være en billig måte å hindre det på, sier han.

(saken fortsetter under)

Regjeringen ønske å innføre vinterførerkort for utenlanske sjåføra før de kommer på norske vinterveier.

Vil ha vinterførerkort for utenlandske sjåfører

Politiet er positive

Nordland er blant de fylkene hvor flest trailere har kjørt av veien de siste ukene, og Knut Danielsen, UP-sjef i Nordland, tror et slikt forslag har mye for seg.

– Det er bra regjeringen nå viser at de mener alvor, jeg ser positivt på det som et supplement til regelverket vi har i dag. Her vil alle monner dra, sier han.

Også han synes det er rart at det ikke stilles samme krav til utenlandske sjåfører som til norske.

– Alle som skal ha norsk førerkort må ta glattkjøring, men det krever vi ikke av disse sjåførene som kommer med 50 tonn på hengeren. Det er klart det vil bidra til økt trafikksikkerhet, sier UP-sjefen.

Han tror ikke forslaget er urealistisk.

– Hvis man tror på noe er alt realistisk. Dette er et godt tiltak, og det bør gå an å få til, om ikke i dag så i fremtiden, avslutter han.