- Fordel å være døv på en slik arbeidsplass, sier arbeidsministeren.

En rapport fra Sintef forteller at det er i Nordland fylke andelen uføretrygdede synker raskest i landet. Likevel har Nordland fylke størst andel av befolkningen som er uføretrygdet.

Bedrifter i Nordland er blitt flinkere til å ansette folk med funksjons-hemming. Likevel mener arbeids-ministeren at enda flere med nedsatt arbeidsevne skal ut i arbeid.

Flere skal ut i jobb

Da Odd Arne fra Nordland Betong fortalte om sin nedsatte funksjonsevne og motivasjonen sin for å komme ut i arbeid, ble arbeidsminister Anniken Huitfeldt rørt.

Anniken Huitfeldt

Vil ha flere uføre i arbeid. Arbeidsminister, Anniken Huitfeldt.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Han er en veldig sterk mann som ønsket å komme seg ut i arbeidslivet, og han fungerer godt med kollegaene sine. Arbeidsgiveren hans forteller at det er en fordel å være døv fordi det er så mye støy på arbeidsplassen. Dette er et veldig godt eksempel på hva et veldig motivert bedrift kan gjøre med god støtte fra NAV, forteller Huitfeldt.

Høyt sykefravær

Nordland har en større andel av befolkningen som er uføretrygdet, men ser man på de siste tallene som er utgitt av Sintef så går andelen av uføretrygdede fortere ned her enn i resten av landet.

– Vi har sett her i Nordland at sysselsettingsandelen har økt mye og sykefraværet har gått ned betraktelig. Jeg er tror det har en sammenheng med at sykefraværet går ned, og da blir det færre som går på arbeidsavklaringspenger og færre som går på uføretrygd. Det er et systematisk arbeid som er gjort, som har kommet godt i gang, men vi må også jobbe videre med, forteller Huitfeldt.

Selv om andelen uføretrygdede i Nordland synker hurtigst så synker den også andre steder. Arbeidsministeren forteller at hun er fornøyd med det som er har blitt gjennomført til nå, men synes at det forsatt er mer å gjøre.

– Vi har fått ned sykefraværet mye. Det er jeg fornøyd med, og da blir det færre på arbeidsavklaringspenger og færre på uføretrygd. Derfor har også andelen uføre gått ned og det er vi fornøyd med. Vi har også klart å gjøre jobben når det gjelder å få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid, men vi har ikke klart jobben med å få flere funksjonshemmede i arbeid, forteller Huitfeldt.

Les også: - IA-avtalen virker ikke
Les også: Fleire unge hamnar utanfor arbeidslivet

Ny jobbstrategi

Arbeidsministeren forteller om en ny jobbstrategi som er lansert og skal gi mye støtte til arbeidsgivere som ønsker å ta inn personer med nedsatt funksjonevne.

– Vi tror det vil virke. Det handler om å få støtte og hjelp den første perioden slik at man får muligheten til å tilrettelegge. Jeg opplever at norske arbeidsgivere ønsker å rekruttere bredere, at det er en fordel, og det har jeg også lært mye om her på Nordland Betong, sier Huitfeldt.

Hun legger også til:

– Jeg tror at flere bedrifter trenger mer støtte og hjelp for å tilrettelegge. Dette er et stort ubrukt potensiale, det er mange motiverte mennesker som ønsker seg en plass i arbeidslivet. Vi trenger mer utprøving i ordinært arbeidsliv og vi lanserer også lønnstilskudd som en del av dette arbeidet, slik at man kan få støtte fra det offentlige for å ansette personer med nedsatt arbeidsevne, sier Huitfeldt.

Lojal arbeidskraft

Huitfeldt mener at det kan være lurt å ansatte personer med nedsatt arbeidsevne.

– De er ofte veldig motiverte og lojal arbeidskraft som blir lenge. Mange klarer ikke å jobbe 100 prosent, men flere kan jobbe noe, forteller Huitfeldt

Flere og flere uføre vil komme seg inn i arbeidslivet.

- Det er veldig mange personer med nedsatt funksjonsevne som ønsker å komme seg inn i arbeidslivet. Bedriften trenger noe støtte og hjelp, det har Nordland Betong fått fra NAV og det har fungert veldig bra, avslutter Huitfeldt.