Hopp til innhold

Vil ha slutt på reinpåkjørsler

For å redusere antallet reinpåkjørsler setter Jernbaneverket nå opp gjerder langs Nordlandsbanen på Saltfjellet.

Nordlandsbanen

Enkelte strekninger på Nordlandsbanen er svært utsatt for reinpåkjørsler.

Foto: Ola Helness / NRK

Tog har sjelden mulighet til å stoppe opp når elg og rein befinner seg på linja. Mellom 2004 og 2008 har 2121 elg og rein mistet livet på Nordlandsbanen og Meråkerbanen.

Ekstrabevilgninger

De enorme dyrelidelsene førte til at stortingspolitikerne ga fem millioner kroner ekstra til forebyggende tiltak i år. Nesten tre millioner er brukt til å rydde langs linja, sånn at dyra ikke beiter der.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Møte på Nasjonalparksenteret

Jan Birger Almåsbro informerte folk på et møte på Nasjonalparksenteret.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Reineierne ved Majavatnet har også fått 100 000 kroner for å flytte sine dyr på vinterbeite ved bruk av helikopter. Så skal man prøve noe nytt på den fire kilometer lange strekningen mellom Semska og Sørelva, der 107 tamrein har blitt drept de siste årene.

- Glad for gjerdene

Innen årsskiftet skal Jernbaneverket ha fått opp et fire kilometer langt gjerde på begge sider av banen til en pris av to millioner kroner.

Reindriftssamer med Jernbaneverkets banesjef

Reindriftssamene er fornøyd med Jernbaneverkets opplegg.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Det setter reineier Jon-Anders Kuhmunen stor pris på. - Det er veldig viktig for å få bort de påkjørslene som vi er plaget med, det er en veldig belastet strekning.

- Hva tenker du om de høye tapstallene?

- Det er en stor påkjenning når dyra dør. Samtidig blir det vanskelig å ha en jevn flokkstruktur. For toget bare slakter ned dyra, uavhengig av hvordan pelsen eller tennene ser ut.

Tør ikke gå innenfor gjerdene

Nå er man kanskje nærmere en løsning for å få redusert påkjørsler av rein. På et åpent informasjonsmøte i Saltdal nylig informerte banesjefen om planene for reingjerdene.

Målet er at øvrig dyreliv skal berøres minst mulig. Blant annet skal gjerdene følge den øvrige vegetasjonen i området slik at ikke fugler skal fly inn i dem. For å forhindre at reinen forviller seg inn i gjerdene munner åpningene ut i naturlige sperrer.

- I og med at vi har naturlige avslutninger mot et snøoverbygg og ei bru, er det ikke stor sjanse for at reinen vil forville seg inn, sier banesjef for Nordlandsbanen, Jan Birger Almåsbro.

- Kanskje vi kan henge noen søppelsekker, noe som blafrer og gir lyd ved åpningen til åpningen, skyter Kuhmunen inn.

- Gjerder inn Saltfjellet

Men ikke alle er like glad for at en del av Saltfjellet skal gjerdes inn. Hytteeier Georg Debeschedy mener det burde være mulig å krysse linja noen steder.

- Her burde turister og hyttefolk hatt mulighet til å krysse linja, særlig på vinterstid,sier Debeschedy. Han synes arbeidet virker preget av hastverk, og han synes det burde tas hensyn til alle parter på fjellet.

Men det avviser Almåsbro. - Området er så kupert og uoversiktlig at vi faktisk gjør folk en tjeneste med å gjerde det inn.

Dårlig tid

Da er det bare tiden og veien for å få på plass gjerdene, for om pengene ikke brukes innen utgangen av 2009, går de tilbake til Staten.

Verken Statskog eller Fylkesmannen har gitt klarsignal til bygginga, og banesjef Jan Birger Almåsbro innrømmer at det haster.

- Vi bør være i gang med arbeidet i løpet av en 14 dagers tid, skal vi være helt sikker på å få gjennomført det. I tillegg er vi avheningig av vær- og snøforholdene i tida framover.