NRK Meny

Vil ha skuddpremie på kystsel

Sametinget har foreslått å gjeninnføre skuddpremie på kystsel. Forslaget støttes av Nordland Fylkes Fiskarlag. Forsker Kjell Nilssen, ved Havforskningsinstituttet, er i mot skuddpremie på kystsel. Han mener skaden den gjør på fiskebestanden langs kysten er overdrevet. Det skriver Fiskeribladet fiskaren.

Kystsel, havert, unge
Foto: Per H.Olsen/ Wikipedia commons