Vil ha samfunnsanslyse på Helgeland

Helse Nord-direktør Lars Vorland støtter vedtaket om at det skal gjennomføres en samfunnsanalyse i forbindelse med ny sykehusstruktur på Helgeland. En slik analyse er allerede vedtatt av styret i Helgelandssykehuset og vil forsinke prosessen med cirka seks måneder. Saken er tema på styremøtet i Helse Nord i morgen onsdag.

Lars Vorland, direktør Helse Nord
Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK