Vil ha registerte turistfiskeanlegg

Sosialistisk Venstreparti vil at utenlandske fisketurister ikke skal få ta fisk ut av landet med mindre den er fisket gjennom et registrerte anlegg, skriver Fiskeribladet. Partiet foreslår at kommunene skal godkjenne turistanlegg og fartøyer og føre kontroll på all uttak av fisk for å få bukt med overfiske og smugling av fisk over grensen. Det sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes. Kystfiskarlagsleder Arne Pedersen støtter dette.