Vil ha ranstiltalt kvinne og mann i fengsel i to år

Påtalemyndigheten la i dag ned påstand om 2 år og 3 måneder ubetinget fengsel for mannen og kvinnen i 20-årene som er tiltalt for ranet i Korgen i 2014.

Statsadvokat og aktor Katrine Frøysa

SKJERPENDE OMSTENDIGHETER: – Det er skjerpende at ranet skjer i fornærmedes hjem, som gjør at det skiller seg fra ran på offentlige steder. Da straffes det ekstra strengt, sier statsadvokat og aktor Katrine Frøysa.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Påtalemyndigheten la i dag ned påstand om to år og 3 måneder ubetinget fengsel for de to som er tiltalt for grovt ran og tyveri av en kvinnelig bankfunksjonær i korgen 12. august 2014.

– Dette er en alvorlig straffesak med en strafferamme på 12 år. Når vi ber om to år og tre måneders fengsel bygger vi dette på rettspraksis fra Høyesterett og påtalemyndigheten sin tolkning av nivået for liknende ran, sier aktor, statsadvokat Kathrine Frøysa.

Aktor mener at begge to er like delaktig og skyldig i ranet.

– Det er vurdert på bevisene opp mot hvilken rolle man har. Rettspraksis sier at dersom den ene parten skal få en mildere straff må det være en betydelig mindre rolle enn det vi mener den ene tiltalte her har hatt. Ifølge tiltalen siktet den 26-årige kvinnen på fornærmede med en våpenliknende gjenstand over lengre tid, noe som er skjerpende.

Den 27-årige mannen har også tilstått, noe som har hatt større verdi for oppklaring av saken en hennes har, legger statsadvokaten til.

Ber om samfunnsstraff

Alexander Rydberg Greaker, forsvarer

Forsvarer Alexander Rydberg Greaker forsvarer den 26 år gamle kvinnen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Kvinnens forvarer vil at hans klient skal dømmes på mildeste måte og til 300 timer samfunnsstraff.

– I denne saken har ikke påtalemyndigheten skilt mellom de to tiltalte. Det framkommer tydelig av Høyesteretts praksis at man bør skille på grunnlag av hvilken rolle de tiltalte hadde under selve hendelsesforløpet. Det er stor forskjell på de tiltalte sine handlinger, og det bør få utslag i straffeutmålingen, sier forsvarer Alexander Rydberg Greaker.

I tillegg har ikke min klient noen straffehistorikk som er av stor betydning i denne saken, i motsetning til medtiltalte, legger han til.

Mannens forsvarer Einar Grape vil at retten skal ta hensyn til at han har endret adferd med blant annet å jobbe seg ut av et tungt rusmiljø, og for at han i stor grad har bidratt til ei oppklaring av saken. En påstand om dom på mildeste måte, syntes forsvarerne ville være fornuftig.

– Han bør ikke sendes i fengsel. Hans situasjon tilsier at han bør gis en form for behandling utenfor murene, mener Grape.

Krever 150.000 kroner

Bistandsadvokat Halldis Årseth

Bistandsadvokat Halldis Årseth.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Bistandsadvokaten for den kvinnelige bankfunksjonæren presenterte et oppreisningskrav på 150.000 kroner for det kvinnen har opplevd under ranet i sitt eget hjem og for plagene hun har hatt i ettertid.

– Rettspraksis fra liknende grove saker antyder en slik sum. Dette er et hjemmeran som også er et forsøk på bankran, sier Halldis Årseth

De to dagene i retten har vært tøffe for kvinnen i 50-årene.

– For henne blir det en lettelse å bli ferdig. Så vil tiden vise om hun er i stand til legge dette bak seg.

De tiltalte som begge er i tjueårene, har erkjent straffskyld. Dom i saken er forventet i løpet av tirsdag i neste uke.