Ble vraket som flyplasstomt i 2011 – nå vil ordførerne ha omkamp i flyplassaken

Omkampenes tid er ikke forbi. Ordførerne i Vefsn og Alstahaug vil ha ny utredning av hovedflyplass på Helgeland. Ny teknologi gir nytt håp, selv om Luftfartstilsynet i 2011 slo fast at Drevja var uegnet.

Oktober i Drevja

BLE VRAKET: Allerede i 2011 vraket Luftfartstilsynet Drevja som alternativ for ny felles storflyplass på Helgeland. Begrunnelsen var værmålinger som Meteorologisk institutt hadde foretatt.

Foto: Einar Bech

Etter flere år med strid om hvor det nye hovedsykehuset på Helgeland skal ligge, ble den endelige avgjørelsen tatt i slutten av januar.

Før jubelropene etter «sykehusseieren» sør på Helgeland har lagt seg, ruster ordførerne seg til nok en omkamp.

Ordførerne i Vefsn og Alstahaug vil ha ei ny utredning av hvor hovedflyplassen på Helgeland skal ligge. Den bør nemlig også ligge sør for Korgfjellet, mener de.

Det er bare ett problem.

Polarsirkelen lufthavnutvikling og Rana kommune lengst nord på Helgeland har fått tommel opp for bygging av flyplass på Hauan nordøst for byen.

Riktignok har Stortinget ennå ikke bevilget penger til prosjektet, men statlig andel av finansiering ligger inne i andre periode av Nasjonal transportplan.

Flyplassutbyggerne og lokale myndigheter har allerede satt i gang byggeprosessen på egen regning og risiko.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan i Rana

HAUAN: Flyplassentusiastene på Helgeland starter byggingen av den nye flyplassen selv om ikke statlige finansieringen på plass.

Illustrasjon: Olav Vinjerui / Avinor

I slutten av januar ble det klart hvem som er tiltenkt oppdraget og hva det vil koste å bygge flyplassen med en prislapp på 1,7 milliarder kroner.

Ble vraket i 2011

Dersom departementet vender tommelen opp for en ny utredning av storflyplass sør for Korgfjellet, blir det tredje gang.

Første gang endte ikke så bra. Etter en utredning som ble konkludert i 2003, ble en felles flyplass på Helgeland ved Kråkstad skrinlagt. Årsaken var for dårlige værforhold.

Heller ikke andre gang endte det godt. Etter mange års konflikter og diskusjoner om ny storflyplass for Helgeland, slo Luftfartstilsynet i 2011 fast at på grunn av værforhold var Drevja uegnet for plassering av ny flyplass.

Men da Avinor utredet ny hovedflyplass i Lofoten, og landet på Leknes for et par uker siden, var det med bakgrunn i nye innflygingsprosedyrer.

Det er disse nye rutinene som nå gir et håp om ny utredning av Drevja.

Berit Hundåla , ordfører Vefsn

– Vi ordførere er forpliktet til å arbeide for et best mulig tilbud til våre innbyggere. Det ville vært feil av meg som ordfører å ikke gjøre et siste forsøk, sier Berit Hundåla.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Graver ikke opp stridsøksa

Helgeland sør for Korgfjellet har aldri akseptert at Hauan skal være en felles flyplass for hele Helgeland.

Selv om regjeringen har slått fast at kortbaneflyplassen Mosjøen lufthavn Kjærstad skal bestå, frykter mange at småflyplassene både i Mosjøen og Sandnessjøen på sikt kan bli lagt ned når Polarsirkelen lufthavn står ferdig.

Ordfører Berit Hundåla (Sp) i Vefsn understreker at framstøtet ikke er et forsøk på å grave opp stridsøksa.

Hun mener at ordførere er pliktig til å undersøke om det er mulig å bygge en flyplass i Drevja nå når sjansen byr seg.

Kjærstad lufthavn i Mosjøen

Avinor ønsket å legge ned flyplassen i Mosjøen når den nye flyplassen i rana står klar. Det har regjeringen satt en stopper for.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har sagt det hele tiden at det vil være en tragedie for næringslivet både rundt Sandnessjøen og Mosjøen dersom våre flyplasser skulle legges ned, og trafikken sluses mot Hauan. Det er for langt unna.

Nå tar hun og ordførerkollega Peter Talseth (Sp) initiativ til å undersøke om en annen lokalitet er bedre for hele regionen.

Får støtte fra flybransjen

Også NHO Luftfart ønsker en ny utredning av Drevja og har tatt kontakt med Avinor for å høre om de nye satellittbaserte navigasjonsløsningene kan brukes ved andre lokaliteter på Helgeland, som Avinor har vurdert tidligere.

Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart

Direktør for NHO-Luftfart, Torbjørn Lothe, ber Avinor om se på mulighetene for å anlegge en stor flyplass på Helgeland andre steder enn på Hauan i Rana.

Foto: Pressebilde / NHO

Les brevet her:

Torsdag svarte Avinor på brevet som ordførerne har sendt, der de ber dem om å se på om ny teknologi kan endre på statusen til Drevja.

Les hele svaret fra Avinor her:

Ber om ny utredning

Avinor sier at dersom de skal gjøre en ny utredning er de avhengig av ei bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Derfor ber ordførerne departementet sette Avinor i sving med ei ny utredning av Drevja.

– Vi må se på hvilke ordninger som gagner hele fellesskapet. Det er det vi forsøker på nå. Flyplassen i Rana gagner Rana, men ikke oss. Vi som ikke er i Rana kommune må også få lov å jobbe for arbeidsplasser og utvikling i vårt område.

– Helgeland trenger ny flyplass

Det har ikke blitt bygd en eneste flyplass i Norge i offentlig regi siden Nye Båtsfjord i 1999. Men nå er det planlagt to store flyplasser i Nordland.

Daniel Bjarmann-Simonsen

– Det er naturgitte og teknologiske begrensninger som gjør at det ble Rana. Alternativet var jo ingen flyplass, sier Daniel Bjarmann-Simonsen.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Helgeland trenger en stor flyplass for å kunne ta imot store maskiner fra inn- og utland. Helgeland er sammen med Vesterålen den neste store reiselivsregionen, sier NHO-direktør i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen.

I motsetning til NHO Luftfart, står NHO i Nordland bak beslutningen på Stortinget at en ny storflyplass på Helgeland skal bygges i Rana.

– NHO Luftfart representerer flyselskapene. De frykter at en storflyplass i Rana vil øke avgiftene på luftfarten. Dette fordi man kun legger ned Røssvoll istedenfor å legge ned tre for å bygge en stor. Det er årsaken til at det er to forskjellige standpunkt.

Han mener at beste for alle parter hadde vært en stor lufthavn midt på Helgeland.

– Men etter hvert sto man igjen med to alternativ. Ingen storflyplass eller en flyplass i Rana. Da mente vi at det tross alt er bedre med en storflyplass, samtidig som man opprettholder en øvrige lufthavnstrukturen. Per i dag foreligger det ingen ny kunnskap på bordet som tilsier at det standpunktet bør endres.

Luftfartstilsynet: – Langt opp og langt fram

Det er ny teknologi og nye innflygingsrutiner som gjør at Drevja kan bli utredet på nytt.

Men det er langt opp og langt fram, ifølge Luftfartstilsynet.

Den nye prosedyren (RNP 0,3) for innflygingen er i dag ikke godkjent av ICAO, men Avinor forventer at dette vil skje i nær framtid.

Men om de blir godkjent, og ei eventuell ny utredning viser at det er mulig med ei lufthavn i Drevja, vil det ta tid før den kan realiseres, sier fagdirektør i Luftfartstilsynet Wenche Olsen.

– I 2011 ble det gjort grundige vurderinger om flyplass i Drevja. Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer siden den gang, verken når det gjelder topografi eller turbulensforhold.

– Men hva om det kommer ei ny utredning som konkluderer med at det kan anlegges en lufthavn i Drevja?

Wenche Olsen

Fagdirektør i Luftfartstilsynet, Wenche Olsen sier det ikke er skjedd vesentlige endringer siden de avskrev Drevja som sted for ny Lufthavn på Helgeland.

Foto: Ola Helness / NRK

– Da vil vi jo naturligvis forholde oss til den og vurdere den opp mot flysikkerheten, som er vår jobb. Men det må være ganske mye som må være endret siden 2011-rapporten, for det var ganske mange ting rundt det med turbulens og topografi, sier Olsen

Utelukker det ikke

Dersom det skulle komme teknologi som gjør at man kan anlegge flyplass her, og de nye prosedyrene godkjennes, så må de flyene som i dag trafikkerer kortbanenettet oppgraderes med nytt utstyr.

Det betyr at de må sertifiseres på nytt. Det er en lang og omstendelig prosess.

Det er ganske store prosesser for å få det til.

–Utelukker du at det noen gang kommer ei lufthavn i Drevja?

Nei, det kan vi jo ikke gjøre, sier Olsen.