NRK Meny
Normal

Over 2.000 pasienter dør årlig - Nå skal det bli mindre farlig å ligge på sykehus

Folk dør som følge av sykehusbehandling hver eneste dag her i landet. Ved Nordlandssykehuset vil de gjøre det vesentlig mindre farlig å ligge på sykehus.

Nordlandssykehuset i Bodø

VIL BLI BEST PÅ PASIENTSIKKERHET: Den såkalte kirurgiskandalen i 2010 førte til at Nordlandssykehuset gikk i bresjen for å redusere antall pasientskader. Etter hvert kan de vise til meget gode resultater.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Ved Nordlandssykehuset jobber de intenst for å unngå at folk blir skadet eller i verste fall dør som følge av sykehusbehandling. Beregninger har vist at omlag 2200 dødsfall skjer ved norske sykehus hvert år. Omlag halvparten av disse dødsfallene kunne ha vært unngått.

Tenker kvalitet døgnet rundt

Ved nevrologisk avdeling på Nordlandssykehuset i Bodø tenker de pasientsikkerhet døgnet rundt. På veggen der pasientens ferdes viser de fram resultatene de oppnår for pasientene.

Ida Bakke, lege, nevrologisk avdeling Nordlandssykehuset

Ida Bakke, lege nevrologisk avd. Nordlandssykehuset

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Dette er de nyeste resultatene vi har. Denne grafen viser behandlingstida for pasientene som kommer inn her med hjerneslag og får blodproppoppløsende behandling. Og de som får ei rask behandling har større mulighet til å bli helt frisk, forteller lege Ida Bakke.

Farlig å ligge på sykehus

De siste fire årene har Nordlandsykehuset jobbet hver eneste dag med pasientsikkerhet. Målet er å hindre at pasienter blir skadet som følge av sykehusopphold.

Barthold Vonen, fagdirektør Nordlandssykehuset

Barthold Vonen, fagdirektør Nordlandssykehuset

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er vel nesten ingenting som er så farlig som å ligge på sykehus. Det er et allment kjent forhold i alle land. Medisinsk behandling er farlig, så skader er ikke til å unngå. Vi jobber imidlertid intenst for å redusere de skadene vi mener kan forebygges, sier fagdirektør Barhold Vonen.

Nasjonal kampanje

Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen, som starta i 2011 og varte i tre år, har kartlagt pasientskader ved å gjennomgå pasientjournaler ved alle norske sykehus.

I gjennomsnitt var om lag 16 % av pasientoppholdene forbundet med pasientskader. Dermed kan det være omlag 15 tusen pasientskader i norske sykehus hvert år.

I Helse Nord utgjorde dette 18 %. Andel pasientopphold som førte til forlenget sykehusopphold var 8 % i Helse Nord.

Kirurgiskandalen ga startskuddet

Allerede i 2010 satte Nordlandssykehuset seg mål å bli best i landet på pasientsikkerhet. Bakgrunnen var den såkalte kirurgiskandalen, der pasienter ble operert i strid med faglige retningslinjer.

En helt ny ledelse, med Barthold Vonen som fagdirektør, ble satt til å bygge opp sykehusets omdømme og redusere antall pasientskader. Det ble etablert en egen seksjon som hadde ansvaret for å følge opp dette arbeidet.

Tonje E. Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset

Tonje E. Hansen, fagsjef Nordlandssykehuset

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er noe med at ut av kriser oppstår det en mulighet. Og det har det gjort ved Nordlandssykehuset. Så vi hadde neppe vært der vi er i dag om det ikke hadde vært for den krisen som oppsto i 2010, sier Tonje E. Hansen.

Inntil nylig var Hansen leder for seksjonen for pasientsikkerhet. Nylig gikk hun over i stillinga som fagsjef ved det samme sykehuset.

Pasientsikkerhet tar tid

Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor mange som dør som følge av skader de får mens de ligger på sykehus. Men tidligere beregninger fra Kunnskapssenteret viser at omlag 2200 pasienter dør i løpet av ett år etter sykehusbehandling. Det er uenighet om hvordan disse tallene skal beregnes, og andre mener det er langt færre som dør av pasientskader.

De fleste dødsfallene skyldes sykehusinfeksjoner, komplikasjoner ved operasjoner og feil bruk av medisin.

Ved Nordlandssykehuset forsøker de å tenke pasientsikkerhet hver eneste dag, i det daglige arbeidet, for å unngå skader.

– Vi trodde det skulle vært gjort på ett halvt år. Men etter et halvt år skjønte vi at dette tar mye lengre tid.

Halvering av dødsfall

Og nå viser tallene at det nytter.

Sykehuskorridor
Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

I 2010 var det 64 pasienter som døde etter behandling ved ett av de tre sykehusene til Nordlandssykehuset. I de to påfølgende årene var det omtrent like mange, mens det i 2013 var 38 dødsfall. I seksjonen for pasientsikkerhet tør de ikke legge for stor vekt på den markerte nedgangen i fjor.

– Det siste året har vi sett at vi har nedgang i det totale antallet pasientskader og også en liten nedgang i andelen som dør som følge av pasientskader ved Nordlandssykehuset, sier Hansen.

Tør fortelle sannheten

For Nordlandssykehuset har det vært viktig med åpenhet rundt pasientskader og det arbeidet som nå gjøres. Derfor får pasienter og besøkende tydelig informasjon på skjermer i hovedinngangen.

På en av plakatene står det at en av fem innleggelser ender med en pasientskade.

– Her tør vi fortelle pasientene hva vi finner når vi måler pasientskader.

Talllene han viser fram er Ikke særlig hyggelige, med tanke på at de fleste av oss forbinder sykehus med et sted der vi blir friskere.

– Det er målet vårt, at det skal bli vesentlig mindre farlig. Men helt risikofritt greier vi aldri å gjøre det, slår fagdddirektør Bartold Vonen fast.

Pasientsikkerhetstavle inngang Nordlandssykehuset

SATSER PÅ ÅPENHET: Allerede når pasientene kommer inn hovedinngangen på Nordlandssykehsuet blir de informert om pasientskader og arbeidet som gjøres for å redusere skadene.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK