Vil ha mer kontroll på barnevernet

Alle rapporter fra sakkyndige i barnevernssaker skal granskes nærmere. Regjeringen ønsker en egen kommisjon for å sikre barnas interesser.

Barnevern/omsorg

MISTET BARNA: 'Anna' mistet omsorgen for sine barn etter vurdering av en enkelt psykolog.

Foto: John Inge Johansen

I løpet av januar skal Stortinget nedsette en egen kommisjon som skal sikre at rapporter i barnevernssaker har en viss kvalitet. I Lofoten er det en familie som setter pris på det - de føler seg totalt misforstått av sakkyndige i sin barnevernssak.

"Anna" er trebarnsmor men får ikke ha barna sine hos seg. Barnevernet har overtatt omsorgen og plassert dem utenfor Lofoten. Psykologen som var sakkyndig konkluderte med at hun er ikke skikket til å ha barn.

- Hvorfor skal det være slik at det er en enkelt person som sitter med all makten? spør trebarnsmoren.

-Dette går ut over barna mine. Jeg kjenner meg ikke igjen i det psykologen sier, og jeg har ikke tillit til han. til og med barnevernet har sagt at arbeidet med rapporten er uryddig, hevder "Anna."

BARNEVERN

SIER INGENTING: Barnevernet i Vågan vil ikke kommentere enkeltsaker.

Foto: John Inge Johansen, NRK


Men det er ikke bare moren som har problemer med å kjenne seg igjen i beskrivelsene. Også skolen har sendt melding om feilsitater. I tillegg er flere enkeltepisoder fra barnevernets egne papirer blandet sammen i rapporten som NRK Nordland har fått tilgang til.

Lederen for barnevernet i Vågan vil ikke kommentere enkeltsaker, og mener at kvaliteten på rapporter generelt er god.

Nå vil regjeringen at det skal settes ned en kommisjon som skal gå gjennom alle sakkyndige rapporter i barnevenssaker.