Normal

Vil ha jagerfly til Andøy

Nok en kommune kaster seg inn i kampen om jagerflyene. – Andøya er det beste stedet, sier ordføreren.

Ordførar Jonni Solsvik i Andøy kommune

Ordfører Jonni Solvsik (H) i Andøy vil ha jageflyene til Andøya flystasjon

Foto: Tone Gullaksen

Ordfører Jonni Solvsik mener kombinasjonen av Ørlandet og Andøy er det beste og billigste alternativet for lokalisering av de nye jagerflyene.

Naturlig å legge det til Andøya

– Forsvarssjefen ønsker å samle flyene på én base. Da står det etter min mening mellom Bodø eller Ørlandet. Faller valget på Ørlandet, får Forsvaret behov for å etablere en egen QRA-styrke lengre nord. Da er Andøya Flystasjon det beste stedet å lokalisere denne, sier Solsvik til Andøyposten.

QRA er Quick Response Alert-styrke med et mindre antall fly som skal være klare til å rykke ut ved behov når det er stor avstand til hoveflybasen.

Mener Andøy er billigere

Det er tidligere laget regnestykke som viser kostnadene ved å legge QRA-base til Andøy, men ifølge Solsvik er tallene fra forsvarsstudien 2007 feil og at det blir opp mot 130 millioner kroner billigere enn tidligere antatt.

I dag er forsvarets orion-fly stasjonert ved Andøya flystasjon, og ordføreren mener det er gevinster å hente ved samdrift på basen.

Legges QRA-styrken til Andøya Flystasjon kan man nyte godt av en rekke samdrifts-fordeler. Blant annet gjelder dette Brann- redning og plasstjeneste som også omfatter brøyting av rullebanene vinterstid, sier han til avisa.

Tidligere denne uka ble det bestemt at kystvakt-administrasjonen skulle flyttes ut fra Oslo og opp til Sortland.

Solsvik mener dette viser at Vesterålen er overvåkingsmessig tyngdepunkt for Forsvaret

Støtter likevel Bodø i flykampen

Andøy-ordføreren mener hans kommune er et realistisk alternativ som QRA-base dersom Stortinget kommer til å velge kun én hovedbase for jagerflyene og at den blir lagt til Ørlandet.

Overfor NRK presiserer Solsvik likevel at han primært håper på en delt løsning mellom Bodø og Ørlandet. Men da må også politikerne bidra med en tilfredsstillende finansiering for å unngå at basene går på spareblus.

Forsvarssjef Harald Sunde uttalte tidligere i høst at Norge bare trenger én hovedbase fordi økonomien ikke tillater flere.

Regjeringa har utsatt avgjørelsen om den fremtidige strukturen for jagerflybasene til 2012.

Regjeringa skal i utgangspunktet forholde seg til tre alternativer for lokalisering av hagerflyene: Ørlandet, Bodø og Evenes.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.