Vil ha forbud mot mikroplast

Nordisk råd ønsker forbud mot mikroplast i kosmetikk. I løpet av året skylles 40 tonn mikroplast fra kosmetikk ut i havet - og det bare fra norske vasker. USA har nå forbydd mikroplast i produkter som skal skylles av. Storbritania følger etter, men Nordisk råd og forskere anbefaler norske myndigheter å gjøre det samme. I en e-post skriver Klima- og miljødepartementet at de støtter en eventuell regulering i EU, men at de ikke finner det nødvendig med et nasjonalt forbud nå.