NRK Meny

Vil ha forbud mot mikroplast

Nordisk råd ønsker forbud mot mikroplast i kosmetikk. I løpet av året skylles 40 tonn mikroplast fra kosmetikk ut i havet - og det bare fra norske vasker. USA har nå forbydd mikroplast i produkter som skal skylles av. Storbritania følger etter, men Nordisk råd og forskere anbefaler norske myndigheter å gjøre det samme. I en e-post skriver Klima- og miljødepartementet at de støtter en eventuell regulering i EU, men at de ikke finner det nødvendig med et nasjonalt forbud nå.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.