Hopp til innhold

Vil ha folket med i sykehuskampen

Rune Edvardsen og Vegard Lind-Jæger vil ha med folk flest i kampen for sykehuset.

– Alt ligger til rette for at aktiviteten heller bør økes enn at den tas ned, sier de to til Fremover.

Før helga ble det lekket et dokument om det som kan vente om fremtidig organisering av sykehusene i Nord-Norge.

Dette skjedde etter at helseministeren i november 2022 ba Helse Nord RHF vurdere funksjons- og oppgavedeling internt i det regionale foretaket.

Etter at arbeidsdokumentet til Helse Nord ble kjent har Narvik kommune svart med å organisere en arbeidsgruppe som jobber for å sikre full drift.

Vegard Lind-Jæger fra SV i Narvik mener det som er lagt frem ligner veldig på sykehuskampen i 2017.

– Jeg hadde ikke forventet at de allerede på dette tidspunktet hadde snevret inn til det som i verste fall kan være en rasering av tilbudet ved UNN Narvik.

Ordfører i Narvik, Rune Edvadsen sier til avisa at det bygges ekstra kirurgisk kapasitet i Narvik for at sykehuset kan bidra til å ta ned de lange ventelistene som har bygd seg opp.

– Men i stedet for at UNN Narvik blir sett på som en ressurs som kunne vært utnyttet på en mye bedre måte, gis det bort pasienter til kommersielle aktører i Bodø og Tromsø.

Vegard Lind-Jæger, Narvik SV
Foto: Privat