NRK Meny
Normal

Vil ha debatt om obligatorisk glattkjøringskurs for utenlandske førere

I Lofoten har politiet fått opp mot 200 meldinger om utforkjøringer og vinglete kjøring fra turister det siste halvåret. Nå ønsker stortingspolitiker Jonny Finstad å diskutere muligheten for obligatorisk glattkjøringskurs for utenlandske sjåfører.

Bil av veien i Lofoten

Her stoppet turen for en gruppe asiatiske turister like før nyttår på Flakstad i Lofoten. Føreren fikk kjøreforbud etter hendelsen. Bildet er tatt like ved et av de mest fotograferte motivene på Ramberg.

Foto: TOMMY JOHANSEN

I Lofoten har det den siste måneden vært flere utforkjøringer og trafikkuhell på veiene. Lofotposten skriver at politiet ser med stort alvor på de mange tilfellene hvor turistene sliter på Lofot-veiene. Dette har resultert i at flere har fått kjøreforbud.

Stortingsrepresentant Jonny Finstad i transport- og kommunikasjonskomiteen mener man bør diskutere muligheten for et obligatorisk glattkjøringskurs for utenlandske sjåfører.

Det kommer jeg også til å ta opp i regjeringsfraksjonene for å høre hva Samferdselsdepartementet tenker om disse sakene. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer flere alvorlige ulykker dersom vi fortsetter å slippe til utenlandske sjåfører på vinterføret.

Han trekker frem det store antallet asiatiske turister i Lofoten som en stor utfordring for trafikksikkerheten. Mange av disse har ifølge Finstad aldri kjørt på vinterføre.

– Dette medfører uønskede hendelser, utforkjøringer og kollisjoner. Det gir en trafikksikkerhetsrisiko på veiene.

– Glattkjøring et obligatorisk krav i norsk føreropplæring

De ser at det kommer stadig flere utenlandske turister, og spesielt på vinteren. Mange leier seg bil og ønsker å oppleve Lofoten på egen hånd.

Det samme problemet går også igjen når det gjelder utenlandske vogntog- og trailersjåfører. Politiet er bekymret for veisikkerheten og trafikksikkerheten, og sier de sliter med å få ut kunnskap og informasjon til utenlandske vogntogførere.

Jonny Finstad

Stortingsrepresentant for Nordland Høyre, Jonny Finstad ønsker debatt om glattkjøringskurs for turister som kommer kjørende til Norge.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

Finstad mener det er paradoksalt at glattkjøring er et obligatorisk krav i føreropplæringen her til lands.

– De har jo internasjonale sertifikat og i så måte en rett til å kjøre på norske veier. Likevel har vi spesielle krav til den norske sjåføropplæringen. Det er rimelig å anta at man burde hatt noe lignende for utenlandske sjåfører som skal kjøre på vinterveiene i Norge.

– Har fått 150–200 meldinger om utenlandske kjøretøy

Politiet kan bekrefte at det er mange turister som kommer til Lofoten, både med leiebil og egen bil.

– Vi har ikke noe statistikkgrunnlag på hvor mange som kjører av veien, men det siste halvåret har vi hatt bortimot 150–200 meldinger på utenlandske kjøretøy som gjerne går på vinglete kjøring og utforkjøringer, sier konstituert lensmann Dag Sture Strøm ved Vest-Lofoten lensmannskontor.

Han trekker frem føreforholdene og de smale, svingete veiene som mulige årsaker til de mange meldingene. Flere ganger i løpet av vinteren har de også hatt nødt til å utstede kjøreforbud.

– Vi ser vi også at kjøreferdighetene blant enkelte holder et slikt nivå at vi i ytterste konsekvens må gi kjøreforbud.

– Økt turistmengde øker risikoen

Ann Synnøve Elvevoll
Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen sier de er kjent med at det har vært ei bra økning av turiststrømmene til Nord-Norge og Lofoten, og sier de ser en del komplikasjoner rundt det

– Når turiststrømmen øker til Nord-Norge så vil også effektene av denne strømmen øke. Da øker risikoen også for andre trafikanter, sier seniorrådgiver Ann Synnøve Elvevoll ved trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen.

Elvevoll forteller at de ikke har sett på glattkjøringskurs som en løsning enda, men at de nå jobber med å finne ut hva som kan hjelpe.

– Her må vi kanskje samsnakke med bilutleierne, siden de er tettest på turistene. Ellers kan vi også få gode innspill fra nabolandet Finland, legger hun til.

Hun sier at de etter hvert vil jobbe internt for å se på de økte turiststrømmene, og hva det vil ha å si for trafikksikkerheten.

– Frem til vi kommer frem til en eventuell løsning, ber vi om at de lokale trafikantene tar spesielt hensyn.