Krever at beredskapen styres fra Bodø

NHO-direktørene i nord er enige om at økende aktivitet i landsdelen krever bedre beredskap, men er uenige om hvor den skal styres fra.

Oljeplattform

NHO-direktør i Nordland Ivar Kristiansen mener Bodø er best skikket til å ivareta sikkerhetsutfordringene som følger med økt næringsvirksomhet i Nord-Norge.

Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

Stortingsrepresentant (H) Ivar Kristiansen

TIL BODØ: Direktør Ivar Kristiansen i NHO Nordland vil ha beredskapssenteret til Bodø.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er bare et sted i Norge et beredskapssenter for nordområdene kan ligge. Det er i Bodø vi har de største og beste forutsetningene, sier direktør Ivar Kristiansen i NHO Nordland til High North News.

Han mener utdanning og kunnskap er nøkkelord når det skal bestemmes hvor senteret plasseres og at Bodø dermed er et naturlig valg.

Han peker på at fylkeshovedstaden i Nordland er en universitetsby, sete for Hovedredningssentralen Nord-Norge og omtaler i tillegg Bodø som Norges flyby nummer én.

– Det er ikke slik at jeg mener det ikke skal være beredskap i Finnmark og Troms, men Bodø har alle forutseninger for å være hovedsete.

Møter motstand

Marit Helen Pedersen

UENIG: Direktør Marit Helen Pedersen i NHO Finnmark.

Foto: NHO

Beredskapssenteret skal ivareta den økende aktiviteten i nordområdene og næringene som allerede er store i Nord-Norge.

Hos NHO lengst nord i landet er de bekymret over avstandene i landsdelen, og mener rekkevidden til Barentshavet må være god nok.

– Hvis det er tenkt at man skal drifte noe fra Bodø, er det i mitt hode helt utenkelig at det kan fungere. Både organisering og den operasjonelle driften bør ligge i Finnmark, for det er her det foregår, sier Marit Helene Pedersen som er direktør i NHO Finnmark.

Kristiansen mener at beredskapen i de to nordligste fylkene vil være god nok, selv om senteret legges til Nordland og Bodø.

– Det vi snakker om er et internasjonal kompetansesenter, ikke hvor du for eksempel skal ha helikopterberedskap.

(artikkelen fortsetter under)

Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Bodø

Hovedredningssentralen Nord-Norge er allerede plassert i Bodø. Direktør Ivar Kristiansen i NHO Nordland mener det taler til Bodøs fordel når et beredskapssenter for nordområdene skal lokaliseres.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Avventende til plassering

Anders Anundsen

AVVENTENDE: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen har ikke bestemt seg.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vil foreløpig ikke ta stilling til hva som skal bli beredsskapshovedstaden i nord.

– Bodø har kompetanse på en rekke områder, så får vi se hva som vil komme av faglige argumenter for eventuelt andre steder. Men behovene er i rask endring, sier Anundsen til Maritimt Forum Nord.

Kristiansen i NHO Nordland forventer en avgjørelse i løpet av denne stortingsperioden, men mener først og fremst at det er Nord-Norge som må få ut fingeren i lokaliseringsdebatten.

– Det er vi som må ta initiativ. Vi kan ikke overlate det til departementer og direktorater.