Gransker barnevernet etter overgrepsanklager

Fylkesmannen i Nordland varsler tilsyn mot barnevernet i Tysfjord etter de mange medieoppslagene om overgrep mot barn i kommunen. Fylkesmannen vil også undersøke varslingsrutiner ved skoler og barnehager.

Ettermiddangslys over Drag i Tysfjord.

Fylkesmannen i Nordland varsler et formelt tilsyn med barnevernet i Tysfjord etter de mange overgrepsanmeldelsene. Her ser vi et bilde fra Drag i Tysfjord.

Foto: Astor Iversen

Det var i sommer at VG bragte historien om 11 personer fra Tysfjord som alle sa de hadde blitt utsatt for overgrep i oppveksten. Flere av dem fortalte at de hadde blitt utsatt for gjentatte overgrep av ulike gjerningspersoner, men at ingen grep inn.

Fylkesmannen i Nordland varsler nå et tilsyn mot barnevernet i Tysfjord, samt kommunale etater som jobber i kontakt med barn.

– Bakgrunnen for tilsynet er medieoppslagene der ofrene fortalte at de opplevde at kommunen ikke tok meldingene om overgrep alvorlig, sier Ola Bjerkås, assisterende fylkesmann i Nordland.

Etterforsker 56 overgrepssaker

I kjølvannet av artikkelen har politiet, med bistand fra Kripos, iverksatt omfattende etterforskning. Politiet etterforsker nå 56 overgrepssaker i Tysfjord. Noen av dem er anmeldte forhold fra nyere tid, mens andre saker går flere tiår tilbake i tid. Fylkesmannen har hele tiden vært i kontakt med politiet og kommunen.

– Vi vil forsikre oss om at Tysfjord, i hvert fall fra nå av, skal ha gode rutiner for å fange opp situasjoner der det kan være grunnlag for mistanke om omsorgssvikt eller overgrep mot barn.

Han sier de i dag ikke har noen opplysninger som skulle tilsi at barnevernet i kommunen ikke gjør den jobben det skal.

– Men vi merker oss at det har blitt reist kritikk mot barnevernet tilbake i tid. Derfor vil vi nå se på hvordan barnevernet håndterer bekymringsmeldinger, slik at vi er trygge på at de som trenger det får hjelp.

Overgrepssak i Tysfjord

Marion Knutsen er en av dem som i sommer sto fram og fortalte om overgrep i oppveksten. Både hun og moren ble utsatt for overgrep i hjembygda.

Undersøker også varslingsrutiner ved skoler og barnehager

Bjerkås sier tilsynet ikke bare vil omfatte barnevernet, men også andre deler av kommunen.

– Det er ikke bare barnevernet som har et ansvar. Alle har plikt til å melde i fra til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt eller overgrep. Derfor legger vi opp til et bredt tilsyn, der vi også vil føre tilsyn med barnehager, skoler og ulike deler av helsetjenesten for å undersøke hvilke rutiner og prosedyrer de har på varsling. Så skal vi se på hva barnevernet gjør for å fange opp de meldingene de får fra andre kommunale etater.

Det har i løpet av de siste månedene vært rettet et sterkt fokus mot de mange anmeldte overgrepene i kommunen. Politiet har blant annet jobbet hardt for å få mulige ofre til å anmelde gjerningspersonene. Nå vil altså fylkesmannen påse at kommunen følger opp sin del av jobben. Tilsynet vil gå inn i saker fem år tilbake i tid.

– Vi vil forsikre oss og hele Tysfjord-samfunnet om at fra nå av er det gode rutiner for å fange opp lovbrudd, og skulle en slik situasjon oppstå igjen er hjelpeapparatet beredt på å hjelpe.

Drag sentrum i Tysfjord

Tysfjord er en liten kommune på i underkant av 2000 innbyggere.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK