Hopp til innhold

Vil GPS-overvåke deg i bilen

Regjeringen vurderer GPS-mottakere i lastebiler for å la bilistene betale kilometeravgift. – Vil få ned ulykkestallene og gi mindre bilstøy, mener forsker. Men NAF er kritisk.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Regjeringa vurderer en ny type bilavgift, der bilistene betaler etter hvor langt og når på døgnet de kjører. En GPS-mottaker i bilen overvåker bilbruken, og gir myndighetene beskjed om hvilke avgifter som skal betales.

– Både ulykker og støy kan unngås. Lokal luftforurensing og veislitasje kan også reduseres, sier Sintef-forsker Terje Tretvik hos Sintef teknologi og samfunn.

Tyngre kjøretøy først ut

I første omgang kan bilavgiften bli innført for tyngre kjøretøy, men kjøreavgiften kan også komme for vanlige privatbiler. Finansdepartementet har bedt Toll- og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet få gjennom muligheten for GPS-avgiften for tyngre kjøretøy.

– Det vil være en spesiell GPS med et display hvor sjåføren hele tiden kan følge med hvor mye det koster, sier transportforskeren til Her og Nå.

Satelittbasert taksameter

Et slags satelittbasert og datastyrt taksameter i tyngre kjøretøy er ett av forslagene fra transportforskeren. Sintef og Møreforskning har utredet ei omlegging av veiavgiftene for lastebiler og vogntog for Finansdepartementet. Og det er mange fordeler ved å fjerne årsavgifter og bompenger, og heller la sjåførene betale etter bilbruk. For med GPS-avgifter kan trafikken dirigeres slik at man unngår ulykker.

Vil dele Norge i soner

GPS

Innen 2018 skal alle biler i Nederland utstyres med en GPS-brikke som registrerer alle kjøretøys bevegelser.

Foto: Colourbox.com

Seniorforskeren mener Norge kan deles i soner og dermed kan trafikken styres mer. Det kan bli dyrere å kjøre på kvelden. Da vil lastebilene kjøre på dagtid for å spare penger, og folk som bor nær en vei kan slippe nattestøy. Soneinndelinga kan også gjøre det billigere å kjøre på gode og sikre veier, slik at trafikken flyttes bort fra ulykkesstrekninger.

– De samfunnsøkonomiske fordelene er større enn kostnadene ved å legge om det systemet vi har i dag, sier Terje Tretvik.

Det vil koste over 100 millioner i året å drive systemet med GPS-brikker, datasystemer og administrering bare for lastebiler og vogntog. Det nye systemet vil likevel bli billigere for samfunnet, mener forskerne.

– Det meste vil styres via automatiske overføringer - både informasjon og betaling, sier Tretvik.

Betaler flere avgifter i dag

Einar Endresen, fylkesleder i Norges Latebileierforening

Einar Endresen.

I dag betaler tyngre kjøretøy dieselavgift, vektårsavgift og ofte bompenger. I tillegg er vogntogsjåførene til en viss grad overvåket i dag, i form av kjørerskivene.

– Mange sjåfører er i mot GPS i bilene, fordi de frykter mer overvåkning. Men Norges Lastebileierforbund vil gjerne ha omlegging, sier fylkesleder Einar Endresen i Nordland.

Lastebileierne er lei av at utenlandske selskaper kjøper diesel i utlandet og lurer seg unna betaling i norske bomringer.

– Det betyr at utenlandske vogntogsjåfører også må betale. Da tar vi bort noe av problemet med bompengene i dag. Mange lastebiler ferdes på veier hvor det ikke er kø eller forurensing. De vil kunne få en lettelse i avgiftene, sier viseadministrerende direktør Jan-Terje Mentzoni.

Kjører omveier

En del lastebiler kjører i dag lange omveier for å slippe å kjøre i bomringen. Biler med GPS-brikke skal kunne kjøre gratis gjennom bomringen, og staten skal deretter kompensere bomselskapet.

kontroll av vogntog

Utenlandske vogntogsjåfører er ofte i trøbbel på norske vinterveier.

Foto: Tunaal-Larsen, Johanne / NRK

Men lastebilnæringa mener GPS-avgiften ikke bør stoppe med tunge kjøretøy. De mener også vanlige folk bør få mottakere i bilene sine, fordi privatbilene vanligvis lager mer kø og dermed forurensing rundt byene.

– Man kan ikke bare se på de tunge kjøretøyene, sier han til NRK.no.

Både Nederland, Sverige og Danmark vurderer nå ulike måter for GPS-overvåking av trafikken, slik folk betaler for hvor mye de kjører.

NAF Kritisk

Hos Norges Automobilforbund NAF mener Nils Sødal at det trenges en gjennomgang av bilavgiftene.

Nils Sødal NAF

Nils Sødal.

– Vi er skeptiske. Det blir problematisk av hensyn til personvernet. Men vi trenger en helhetlig gjennomgang av avgiftssystemet. Da må man samtidig se på bompengerordningen. Og hvordan vi kan få en mer miljøvennlig og trafikksikker bilpark i Norge.

Toll- og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet er nå bedt om å foreta en gjennomgang av forskjellige sider ved en avgift for tunge kjøretøy slik dette er presentert i Sintef og Møreforsknings rapport. Finansdepartementet er så vidt kommet i gang med å vurdere GPS-ordningen.

Statssekretær Kjetil Lund kan garantere at GPS-overvåkningen ikke vil gi høyere bilavgifter for deg og meg.

– Dette er en omlegging av avgiftene, ikke en økning. Samtidig blir den mer presis og rettferdig, sier Lund.

Dersom GPS-ordningen blir en realitet, vil det tidligst bli en realitet i 2015.

Hva mener du om den nye GPS-overvåkningen i bil?