NRK Meny
Normal

Forskere: GPS-merking kan hindre reindød

Det mener forskningsinstituttet Bioforsk, som allerede er i gang med å merke rein i området.

Olof Anders Kuhmunen med påkjørt rein

STORE DYRETRAGEDIER: Reineier Olof Anders Kuhmunen etter en av påkjørslene i januar.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

I dag merkes dyrene for å bli funnet så fort som mulig hvis de blir tatt av rovdyr. Forsker Svein Morten Eilertsen i Bioforsk mener nå at prosjektet kan redde rein fra møtet med toget.

- Systemet er svært effektivt fordi man kan se nøyaktig hvor dyrene er, omtrent til enhver tid. Om de da er i nærheten av jernbanen eller E6, kan man se det.

Store dyretragedier

Bare i januar har et titalls rein blitt påkjørt av toget på Saltfjellet. Bioforsk tror nå at deres prosjekt kan redde rein fra møtet med toget.

LES OGSÅ: Rein påkjørt

Skeptisk

Jan Birger Almåsbro, som er banesjef for Nordlandsbanen, ser ikke for seg at systemet vil fungere optimalt siden toget må ha nedsatt hastighet over flere strekninger.

- Det kunne fungert som et varslingssystem. Men en reinflokk er jo stor, og jeg ser ikke for meg at det vil være mulig å merke hvert eneste dyr i en sånn flokk.

- Jeg er litt skeptisk til om det ville ha ført til en vesentlig reduksjon av dyrepåkjørsler, sier Almåsbro til NRK.

Krever mange sendere

I dag er det mellom 50-60 sendere som mottar signaler for hvor reinen er på Saltfjellet.

For at systemet skal fungere optimalt bør man ha mellom 400-500 sendere. Forsker Svein Morten Eilertsen fra Bioforsk er klar over at systemet der rein blir utstyrt med radiosendere, har svakheter.

- Du kan ikke utstyre 1000 rein med en slik sender, det sier seg selv.

NSB positiv

Det er godstogene og NSB sine tog som treffer reinen på en ublid måte. Og NSB er positiv til å forsøke slik merking. Det sier informasjonssjef Åge Kristoffer Lundeby.

- Vi i NSB er interessert i å høre hvilke erfaringer dette forskningsprosjektet har, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere antallet reinpåkjørsler.