NRK Meny
Normal

Vil gi sykehuset 100 millioner kroner

Etter store investeringer har Nordlandssykehuset fått flere milliarder i gjeld. Nå får sykehuset økonomisk støtte slik at de kan fortsette ombyggingen de holder på med.

Nordlandssykehuset i Bodø

Nordlandssykehuset er i økonomisk krise. Etter meget store investeringer de siste årene har sykehuset fire milliarder i gjeld. Nå jobber sykehuset med å finne ut hvordan de kan fjerne rundt 150 stillinger på en mest mulig skånsom måte.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Helse Nord ønsker å støtte Nordlandssykehuset med 100 millioner kroner. Den økonomiske støtten er et bidrag for å hjelpe sykehuset av den økonomiske uføret.

– Planen er at Nordlandssykehuset skal få fortsette investeringsprosjektet sitt, forteller Hilde Rolandsen, som er eiendomsdirektør i Helse Nord.

Milliarder i gjeld

Hilde Rolandsen

Eiendomsdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, mener det er viktig at Nordlandssykehuset får fortsette med investeringsprogrammet sitt.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Nordlandssykehuset har flere milliarder i gjeld etter store investeringer. Det nye sykehuset i Vesterålen, penger til nytt bygg, og renovering av sykehuset i Bodø, koster til sammen 5,1 milliarder kroner.

Totalt er gjelden deres nå på fire milliarder. I følge Avisa Nordland utgjør årets renter og avdrag hele 140 millioner kroner.

– Den økonomiske situasjonen er alvorlig, men håpet er at de likevel kan få råd til å modernisere høyblokka, sier Rolandsen.

Sykehusets økonomiske krise mener eiendomsdirektøren er viktig å ta på alvor. I følge Rolandsen er det viktig at sykehuset kan fortsette utbyggingen.

Må spare 120 millioner

Nordlandssykehuset må spare 120 millioner kroner i 2015. For å nå målene sine har sykehuset vedtatt å innføre sparetiltak i ambulansetjenesten, men tiltaket ble avsluttet fordi det har skapt motstand blant både politikere og fagfolk.

– Vi har store utfordringer med kostnadsnivået og overforbruk innen ambulansetjenesten. Et fortsatt overforbruk vil måtte føre til reduksjon av tjenestetilbud eller beredskap i det øvrige tjenestetilbudet fra de tre sykehusene i foretaket, skriver direktør Paul Martin Strand i sykehusets evaluering av ambulansetjenesten.

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har et overtidsbudsjett på drøyt 10 millioner. I 2014 utgjorde benyttet overtid over 20 millioner.

Bygger fortsatt

Arbeidet med å modernisere og bygge ut den eldste delen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum har fortsatt for fullt i år. I april startet også grunnarbeidet for det nye bygget for kontorarbeidsplasser og apotek.

– Det er selvfølgelig viktig at Nordlandssykehuset får fortsette moderniseringen, sier Rolandsen.

Helse Nord ønsker å støtte sykehuset i ombyggingen, og det ser ut til at millionbeløpstøtten vil bli gitt.

– Vi får se hva styret vedtar i neste uke, da det er de som tar den endelige avgjørelsen, sier Rolandsen.