NRK Meny

Vil gi sykehuset 100 millioner kroner

Etter store investeringer har Nordlandssykehuset fått flere milliarder i gjeld. Nå får sykehuset økonomisk støtte slik at de kan fortsette ombyggingen de holder på med.

Nordlandssykehuset i Bodø

Nordlandssykehuset er i økonomisk krise. Etter meget store investeringer de siste årene har sykehuset fire milliarder i gjeld. Nå jobber sykehuset med å finne ut hvordan de kan fjerne rundt 150 stillinger på en mest mulig skånsom måte.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse Nord ønsker å støtte Nordlandssykehuset med 100 millioner kroner. Den økonomiske støtten er et bidrag for å hjelpe sykehuset av den økonomiske uføret.

– Planen er at Nordlandssykehuset skal få fortsette investeringsprosjektet sitt, forteller Hilde Rolandsen, som er eiendomsdirektør i Helse Nord.

Milliarder i gjeld

Hilde Rolandsen

Eiendomsdirektør i Helse Nord, Hilde Rolandsen, mener det er viktig at Nordlandssykehuset får fortsette med investeringsprogrammet sitt.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Nordlandssykehuset har flere milliarder i gjeld etter store investeringer. Det nye sykehuset i Vesterålen, penger til nytt bygg, og renovering av sykehuset i Bodø, koster til sammen 5,1 milliarder kroner.

Totalt er gjelden deres nå på fire milliarder. I følge Avisa Nordland utgjør årets renter og avdrag hele 140 millioner kroner.

– Den økonomiske situasjonen er alvorlig, men håpet er at de likevel kan få råd til å modernisere høyblokka, sier Rolandsen.

Sykehusets økonomiske krise mener eiendomsdirektøren er viktig å ta på alvor. I følge Rolandsen er det viktig at sykehuset kan fortsette utbyggingen.

Må spare 120 millioner

Nordlandssykehuset må spare 120 millioner kroner i 2015. For å nå målene sine har sykehuset vedtatt å innføre sparetiltak i ambulansetjenesten, men tiltaket ble avsluttet fordi det har skapt motstand blant både politikere og fagfolk.

– Vi har store utfordringer med kostnadsnivået og overforbruk innen ambulansetjenesten. Et fortsatt overforbruk vil måtte føre til reduksjon av tjenestetilbud eller beredskap i det øvrige tjenestetilbudet fra de tre sykehusene i foretaket, skriver direktør Paul Martin Strand i sykehusets evaluering av ambulansetjenesten.

Ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset har et overtidsbudsjett på drøyt 10 millioner. I 2014 utgjorde benyttet overtid over 20 millioner.

Bygger fortsatt

Arbeidet med å modernisere og bygge ut den eldste delen av Nordlandssykehuset i Bodø sentrum har fortsatt for fullt i år. I april startet også grunnarbeidet for det nye bygget for kontorarbeidsplasser og apotek.

– Det er selvfølgelig viktig at Nordlandssykehuset får fortsette moderniseringen, sier Rolandsen.

Helse Nord ønsker å støtte sykehuset i ombyggingen, og det ser ut til at millionbeløpstøtten vil bli gitt.

– Vi får se hva styret vedtar i neste uke, da det er de som tar den endelige avgjørelsen, sier Rolandsen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.