NRK Meny
Normal

Nav må myke opp dagpengeordningen for permitterte

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) ber Nav om å endre praksisen slik at permitterte som har rett til det, får dagpenger.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) ber Nav om å endre praksisen slik at permitterte som har rett til det, får dagpenger.

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil sende ut en presisering av forskriftene slik at ansatte som blir permittert, får dagpenger.

Innstramming i regelverket fører til at et stort antall permitterte innenfor oppdrettsnæringa og andre grupper ikke lenger får dagpenger.

Ved Nordlaks i Hadsel i Nordland ble i dag 100 ansatte permittert på ubestemt tid på grunn av råstoffmangel. Slik regelverket praktiseres i dag kan de se langt etter dagpenger fra Nav.

– Det medfører at de ikke får lønn, ikke dagpenger og ikke har noen stønad til livsopphold, sier personalsjef Terje Bjermeland som er bekymret for hvordan regelverket tolkes.

Vil presisere

Men nå ser det ut til at de permitterte kan trekke et lettelsens sukk. Arbeidsminister Robert Eriksson mener Nav har hatt feil praksis, som ikke er i tråd med avtalen NHO og LO inngikk i fjor. Ministeren har i dag vært i møte med de to hovedorganisasjonene.

– Jeg har kommet fram til at man ikke har praktisert regelverket sånn som man burde gjort, sier Eriksson, som mener Nav har misforstått.

Han vil sende ut en presisering av forskriftene slik at ansatte som blir permittert, får dagpenger når det er oppnådd enighet om permitteringer mellom arbeidsgiver og arbeidstakere lokalt.

(Artikkelen fortsetter under)

Ruta Stonkiene

Ekteparet Ruta Stonkiene (t.v.) og Haroldas Stonkus er permittert fra Cermaqs lakseslakteri i Alsvåg i Øksnes. Inntekten har forsvunnet, men nå det bør de få mener arbeidsministeren.

Foto: Kari Skeie / NRK

Strammet inn

Tor Arne Solbakken

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken mener de har fått fullt gjennomslag for sitt syn.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix
Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

Direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, mener arbeidsministeren handler fornuftig.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Både LO og NHO har reagert på det de mener har vært en innstramming hos Nav som har gjort det vanskeligere for folk som har blitt permittert, å få dagpenger.

Eriksson gir Nav beskjed om å stanse behandlingen av permitteringssaker inntil de nye forskriftene er sendt ut. De skal gjelde fra mandag om en uke.

Ifølge statsråden har Nav overprøvd bedriftene og de ansatte når de er blitt enige om at det er behov for permitteringer.

– Det gjør at man har hatt en for streng fortolkning, sier Eriksson.

– Fullt gjennomslag

Både Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, og LOs nestleder Tor-Arne Solbakken sa seg fornøyd etter mandagens møte.

– Det er ikke hver gang vi kan komme ut fra et møte i et departement og si at vi har fått fullt gjennomslag for det vi kom for å få til. Dette er veldig bra, sier Solbakken.

Han sier de som har fått sine saker feilbehandlet av Nav, skal få sett på saken sin på nytt etter at de nye forskriftene er på plass, noe også Eriksson garanterer skal skje

– Vi er godt fornøyd med at arbeidsministeren har skåret gjennom og sørget for at permitteringsreglene blir håndtert på fornuftig og riktig måte. Det tror jeg både arbeidstakere og bedrifter er svært godt fornøyd med, sier NHOs Oppegaard.

Ber om regelendring

Gjennom permitteringer kan bedrifter komme gjennom en uforutsett nedgangsperiode uten å måtte si opp ansatte. Den første permitteringsperioden må imidlertid arbeidsgiver fortsatt betale lønn. Regjeringen forlenget denne perioden fra nyttår til 20 dager, mot tidligere 10 dager.

Det reagerer både LO og NHO på, og organisasjonene tok også opp denne saken på mandagens møte.

– Vi ber om at arbeidsministeren tar et initiativ slik at de reglene reverseres. For slik det er nå, får du oppsigelser i stedet for permitteringer, og det gjør at man mister kompetanse i bedriften, sier Oppegård.

Både han og Solbakken håper dette vil bli endret i revidert nasjonalbudsjett til våren.

Står inne for reglene

Men Eriksson mener regelendringen er riktig.

– Per nå er de reglene som ble vedtatt i statsbudsjettet regler jeg står inne for og som jeg mener er tilpasset situasjonen i arbeidsmarkedet slik det er i dag, sier Eriksson til NTB.

Han legger til at han overvåker og vurderer situasjonen i arbeidsmarkedet hver eneste dag, men sier det er for tidlig å si noe om hvordan de nye reglene slår ut.

(NTB/NRK)