Vil gi penger til nattåpen tollstasjon – sjømatnæringa jubler

Sjømatnæringa i nord taper millioner på grunn av en nattestengt tollstasjon. Nå foreslår Arbeiderpartiet i sitt alternative statsbudsjett å sette av penger til å holde Bjørnfjell tollsted nattåpent.

Bjørnfjell tollstasjon

Denne tollstasjonen er stengt på nattetid, noe som gjør at lakseslakteriene blir hindret i å frakte store mengder fisk over grensa.

Foto: NRK

– Bjørnfjell er den tollstasjonen som de mest fiskerike områdene i Nord-Norge sogner til; Lofoten, Vesterålen, Sør-Troms. Det produseres mye hvitfisk, og det slaktes mye laks og ørret, sier stortingsrepresentant Åsunn Lyngedal (Ap), som sitter i finanskomiteen.

Tidligere har NRK fortalt at sjømatnæringen taper flere millioner hvert år på at fisk blir stående fast på den nattestengte tollstasjonen på Bjørnfjell, fordi fisk som må vente mister verdi og faller i pris.

Åsunn Lyngedal, Ap

Åsunn Lyngedal (Ap) er stortingsrepresentant og sitter i finanskomiteen.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Lyngedal kaller det et paradoks at tollstasjonen over Bjørnfjell er stengt nattetid, mens tollstedene lenger nord, som er finskdrevet, er nattåpne. Nå vil partiet gi penger til at også Bjørnfjell skal kunne holdes åpent døgnet rundt.

– Fra sommeren og til etter jul slaktes det laks helt frem til klokken 23.00 på kvelden. Alt som slaktes etter klokken 18–19 på kvelden i Stokmarknes eller på Senja når ikke fram til grensestasjonen før den stenger for natta.

Sjømatnæringa i nord jubler

Nordlaks, som er det største oppdrettsselskapet i Nord-Norge, er glade for at det settes fokus på Bjørnfjell.

– Avstanden til markedet kan vi ikke gjøre noe med, men dette oppleves som et rimelig enkelt tiltak for at vi i det minste skal ha like konkurransevilkår som bedrifter andre steder i landet, sier kommunikasjonsrådgiver i Nordlaks, Lars Fredrik Martinussen.

Laks

Nordlaks på Stokmarknes er Nord-Norges største oppdrettsselskap.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

For Nordlaks er tapet stort. De må alene selge mellom 15 til 20.000 tonn laks hvert år som ett døgn eldre, ifølge tall stortingsrepresentanten har fått tak i.

– Det innebærer et tap på 15 til 30 millioner kroner hos ett slakteri. Det går i hvert fall med dobbelt så mye fersk fisk, så jeg mener vi kan snakke om 60 til 100.000 tonn om vi også tar med tapet til hvitfisknæringa, forklarer Lyngedal.

Vil ha ubemannede tollstasjoner

På sikt tror Martinussen at den beste løsningen vil være nye elektroniske systemer, som fjerner behovet for at noen fysisk stempler dokumentene på grensa.

– Men inntil videre er en nattåpen tollstasjon helt nødvendig for å fjerne et unødvendig konkurransemessig hinder for bedriftene i regionen inntil videre.

Lyngedal mener det må være mulig for Tolletaten å gjøre en omprioritering, frem til elektroniske løsninger er på plass.

– Jeg hører at de sier at dette snart kan gjøres elektronisk, at det ikke skal være nødvendig med folk på tollstasjonene. Men der er vi ikke ennå. Frem til det ønsker vi i Arbeiderpartiet at man skal finansiere dette.

Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at Tolletaten kontinuerlig vurderer åpningstidene ved de ulike tollstedene, og at det for eksportørene også er mulig å henvende seg til tollstedet og be om tollekspedisjon utenfor de ordinære åpningstidene – mot et gebyr.