Vil gi pengesluket «verdens vakreste vei» tilbake til staten

Flere fylkespartier i Nordland ønsker å kvitte seg med ansvaret for kystriksveien. De mener fylket rett og slett ikke har råd til å beholde veistrekningen som har blitt kåret til en av verdens vakreste.

Saltstraumen

Kystriksveien går blant annet over Saltstraumen, verdens sterkeste malstrøm, i Bodø.

Foto: Magne Myrvold

Venstres toppkandidat til fylkestingsvalget i Nordland, May Valle

May Valle i Nordland Venstre

Foto: Privat

Både Fremskrittspartiet og Venstre vil at staten skal overta ansvaret for Fylkesvei 17, også kalt kystriksveien. Strekningen på om lag 60 mil går fra Steinkjer i Nord-Trøndelag til Bodø.

Med seks ferger, fjelloverganger og tunneler er fylkesvei 17 et pengesluk som Nordland fylkeskommune ikke har råd til, mener Venstre.

– Vi klarer ikke å holde den veien i hevd med de overføringene som er i dag. Fergestrekningene er også en utfordring på tanke på nye anbud, sier May Valle i Nordland Venstre.

Kåret til verdens vakreste

Træna, en av mange perler langs Kystriksveien.

Træna, en av mange perler langs Kystriksveien.

Foto: Olav Breen/ Kystriksveien

I 2010 ble veistrekningen, som er kåret til en av verdens vakreste veier av National Geographic, overført til fylkeskommunen. Fylkesvei 17 var en av flere statlige veistrekninger som ble overført til fylkene med en kompensasjon på til sammen 6,9 milliarder kroner.

– Det var en dårlig idé. Allerede i 2010 sa vi at det ikke ville bli nok midler til å drifte denne veien med fergesamband. Hvis vi ikke hadde dette ansvaret, ville det bedret økonomien til fylkeskommunen betraktelig, sier Richard Dagsvik i Nordland Frp.

Richard Dagsvik

Fylkestingsrepresentant Richard Dagsvik fra Frp har skrevet brev til Samferdselsdepartementet om Fylkesvei 17.

Foto: Kari Skeie / NRK

Han har skrevet brev der han ber staten ta tilbake ansvaret. I Nordland går man trangere tider i møte. Mindre overføringer fra staten gjør at fylket må få hjelp, mener Dagsvik.

– Konsekvensen er at den kommer i konkurranse med mange andre veier som fylket har ansvar for, og det kan ta lengre tid før strekningen blir utbedret.

Åpner for overtakelse

Bård Hoksrud

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp)

Foto: Odd Ragnar Lund

Langs ruta på fylkesvei 17 er det mange kjente severdigheter som Torghatten, De Syv Søstre, Svartisen og Saltstraumen. De ligger som perler på en snor og er lett tilgjengelige.

Estimater gjort av Nordtrøndelagsforskning og Kystriksveien viser at mellom 55.000 - 60.000 mennesker reiser hele veien fra Steinkjer til Bodø i løpet av ett år.

I Samferdselsdepartementet sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp) at de skal vurdere saken, men at det ikke kommer til å skje før i 2017.

– Det har skjedd ting og det er nå andre forhold som gjør at det er naturlig at den bør være en del av riksveinettet. Det er vi åpne for, sier Hoksrud.

Advarer mot å overføre ansvaret

Tove Mette Bjørkmo

Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Men ikke alle er enige. Samferdselsråd i Nordland Tove Mette Bjørkmo (Ap) synes det er en dårlig idé.

– Dette er ikke en problemstilling som fylkesrådet har diskutert ennå. Jeg vil advare mot å overføre ansvaret til staten. Nærheten til vår samferdsel er betydelig. Det er mye enklere å henvende seg til Nordland fylkeskommune enn til departementet.

– Men har dere penger nok til å ivareta ansvaret?

– Per i dag har vi ikke det. Derfor har vi gitt beskjed til departementet om at vi trenger større overføringer hvis vi skal opprettholde tilbudet vi har i dag, sier Bjørkmo.

Lonely Planet har rangert Kystriksveien på 8. plass på sin topp 17 liste over reisemål i Norge. Begrunnelsen er at turen byr på flotte opplevelser både for den som kjører egen bil og kanskje ikke minst for alle som velger å ta sykkelen fatt.

Kystriksveien