Høyre-ordfører frykter privatskole går på bekostning av den offentlige skolen

På Vestvågøy har en privatskole skapt hodebry for ordfører Jonny Finstad. – Det er viktig at myndighetene lytter til oss i denne saken.

Ordfører Jonny Finstad, Vestvågøy kommune

Ordfører Johnny Finstad mener lokalpolitikerne må bli hørt i slike saker.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Det er bra at vi får inn alternativ pedagogikk, men som offentlig skoleeier opplever vi at vi har fått redusert kontroll på utgiftene knyttet til skolesiden, sier ordfører i Vestvågøy kommune, Jonny Finstad (H).

En Montesorriskole skaper hodebry i Vestvågøy i Lofoten. Kommunen må betale for spesialundervisning og skoleskyss, derfor blir det dyrere med flere skoler. Ordføreren frykter at han må legge ned den offentlige skolen.

– Privatskolen er forholdsvis nyrestaurert og har stor kapasitet. Men jeg synes myndighetene bør høre på lokalpolitikerne, og gir de avgjørende innflytelse i slike saker.

I løpet av de siste ti årene har det vært en økning i antall privatskoler på 40 prosent. I forslaget til ny friskolelov gis det mulighet til å etablere flere typer privatskoler.

Vil gi kommunene vetorett

Helga Pedersen taler på landsstyremøte i Arbeiderpartiet

Helga Pedersen (Ap) sier saken skal behandles på landsmøtet i dag.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Problemet eksisterer over store deler av landet. Nestleder i Ap, Helga Pedersen, ber om at kommunene gis rett til å si nei til opprettelsen av privatskoler som ikke er religiøse eller pedagogiske alternativer.

– En av de viktigste samfunnsoppgavene kommunene har er grunnskole og videregående skole. Frislippet regjeringa legger opp til på privatskoler betyr at man undergraver kommunene og fylkeskommunens mulighet til å styre skolen.

I dag skal saken behandles på Arbeiderpartiets landsmøte. Pedersen frykter for kvaliteten på de offentlige skolene.

– For hver nye privatskole som opprettes, tappes kommunen for tilsvarende ressurser.

– Skal ikke ramme offentlig skole

Utdanningspolitisk talsmann i Høyre, Henrik Asheim, liker ikke forslaget om å gi kommunene vetorett.

– Der opprettelse av friskole eller privatskole går ut over det offentlige skoletilbudet, skal kommunen kunne anke saken til utdanningsdirektoratet og så til departementet.

Asheim sier til NRK at loven er tydelig på at man ikke kan starte en friskole som går ut over en offentlig skole.

– Ordførere bør ikke ha vetorett

Henrik Asheim Høyre

Henrik Asheim (H) ønsker ikke vetorett til kommunene.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Men en vetorett er vanskelig å vedta. Det er bedre at utdanningsdirektoratet tar denne avgjørelsen sammen med kommunen.

– Høyre-ordfører i Vestvågøy sier han ikke vil ha noen Montesorri-skole. Allikevel har utdanningsdirektoratet sagt ja?

– Her har direktoratet sett at dette ikke går ut over det offentlige skoletilbudet. Derfor er jeg uenig i at en ordfører skal ha vetorett over foreldrenes rett til å velge skole for sine barn.

Fikk du med deg disse?