Hopp til innhold

Vil frede truet fisk

- Stans fisket av kysttorsk og alle andre truede norske fiskeslag.

Torsk
Foto: Rainer Prang / NRK

Det mener direktøren for direktoratet for naturforvaltning, Janne Solli.

Ifølge direktøren må Norge stanse alt fiske av utrydningstruede arter, som kysttorsk, kveite, uer og ål.

Hun sier det må bli slutt på at det er lov å fiske på slag som står på den såkalte offentlige rødlista over truede arter.

Også det norske medlemmet i det internasjonale havforskningsrådet, Reidar Toresen sier norske fiskerimyndigheter stopper fisket av disse slagene som kan dø ut.

Fraråder fiske på kysttorsken

Reidar Toresen er i tillegg til internasjonal rådgiver i fiskespørsmål, også forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet.

Han har i en årrekke gitt råd til norske fiskerimyndighetene. når de bestemmer de årlige kvotene for hvert enkelt fiskeslag.

De siste årene har han og hans kolleger frarådet ethvert fiske på kysttorsk, siden de ser at bestanden har blitt redusert til omlag en fjerdedel av hva den var for ti år siden.

Likevel tillot Norge å fiske 22 000 tonn av denne utrydningstruede torsken i fjor.

Rødlista

Kysttorsken er bare et av fiskeslagene som står på den offentlige norske rødlista - lista over utrydningstruede planter dyr og fisker.

Havforskerne er også bekymret for andre kjente fisker som brisling, kveite, uer og ål. Dette er fiskearter Norge tillater å fiske på - og som du finner i fiskedisken i butikken.

Kan forsvinne

Direktoratet for naturforvaltning har som oppgave å slå alarm når de ser at norske arter står i fare for å forsvinne.

Direktør Janne Solli er bekymret for at ikke de truede slagene får fred til å bygge seg opp igjen til store gode bestander.

Hun sier til NRK Forbrukerinspektørene at det haster, også i forhold til norske myndigheters mål om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.

Det blir mer om truede fiskeslag i  Forbrukerinspektørene  på NRK 1  i kveld.