Hopp til innhold

– Får ikke turistene fiske kveite kan vi like godt legge ned

Hvert år fisker turistene trolig over 5000 kveiter, og nå vurderer Fiskeridepartementet full fredning nord for Møre neste sommer. – En katastrofe for oss, sier Ola Kjelseth som driver turistfiskeanlegg i Lofoten.

Fred Schaaf, fiskeguide Å rorbuer og brygga restaurant

LEVER AV FISKETURISTER: Fiskeguide Fred Schaf ved Å rorbuer i Lofoten tar hvert år med seg hundrevis av turister ut for å fiske. Og den aller gjeveste fangsten er kveite.

Foto: Bert Zieboll

Hvert år strømmer tusenvis av nordmenn og utlendinger i hopetall til turistanleggene som tilbyr fiskeferie. Og aller høyest på ønskelista til fiskeentusiastene er kveita. Jo større jo bedre.

Det mener myndighetene nå truer bestanden av kveite, og foreslår å frede den store fisken neste sommer nord for 62. breddegrad. I Sør-Norge vil departementet ha totalforbud mot kveitefiske.

– Uttrykt bekymring

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen understreker at ingen foreløpig har konkludert i saken.

– Det er uttrykt bekymring for kveitebestanden i noen områder langs kysten. Derfor har Fiskeridirektoratet fått beskjed om å finne ut mer om dette. De skal sende et forslag for reguleringene neste år, sier hun.

– Nå spør vi ekspertene om hvordan ståa er, og så vil beslutningen komme deretter.

Øker litt i nord

Kveitebestanden i Nord-Norge har i motsetning til bestanden i sør hatt ei positiv utvikling de siste årene. Derfor karakteriserer sjefen for turistanlegget Å rorbuer ytterst i Lofoten forslaget som både tullete og katastrofalt for alle som har spesialisert seg på kveitefiske.

– Dette er omtrent det verste som kunne skje. Hovedsesongen for denne virksomheten er i mai, juni, juli og august. I disse hektiske måndenen tjener vi det vi lever av resten av året. En fredning av kveita vil langt på vei ta fra oss driftsgrunnlaget. Dersom dette blir en realitet må vi vurdere å stenge, sier daglig leder Ola Kjelseth i Å rorbuer og Brygga restaurant i Moskenes kommune til NRK.no.

– Et slag mot turistnæringen

Anlegget som Kjelseth er daglig leder tar hvert år imot nær 13.000 turister hvert år og har 12 ansatte. De aller fleste kommer til idylliske Å for å fiske. Mange av dem er såkalte troféfiskere, og da står kveita høyt i kurs.

– Dersom det skulle bli fredning i juni og juli, må vi i det minste få beskjed minst ett år i forveien. Vi tar imot bestillinger for neste år allerede nå, sier Kjelseth.

Han er spesielt skuffet over at myndighetene på den ene siden oppmuntrer distriktene til å satse på turistene, for deretter å stikke kjepper i hjulene.

– Vi er helt avhengige av forutsigbarhet. Jeg føler vi ikke blir tatt skikkelig på alvor. Turisme er ei svært viktig næring i Lofoten, som hvert år genererer like store inntekter som det tradisjonelle fisket, sier Kjelseth.

Nå håper han at næringa tar opp saken med myndighetene.

– Destination Lofoten og NHO reiseliv bør snarest forklare myndighetene hvilke alvorlige konsekvenser forslaget får for turistnæringen, sier Kjeseth.

Nedfiskes

Kveite fanger utenfor Vega

MONSTERKVEITE: Denne kveita på 158 kilo ble fanget på Vega på Sør-Helgeland i januar i år.

Foto: Privat

Det er FiskeribladetFiskaren som skriver om kveitefredningsforslaget i dag. Norske fiskerimyndigheter mener at nettopp turistfisket etter kveite om sommeren som er hovedårsaken til at kveitebestanden går ned, i tillegg til garnfisket på gytemoden kveite om høsten.

I brevet til Fiskeridirektoratet vises det til eksempler på at turistfiskefartøy får flere titalls kveiter bare i løpet av noen dager.

– Det er ingen tvil om at dette fisket utgjør et vesentlig beskatningstrykk. For å dempe dette trykket vil det være hensiktsmessig med en generell fredningsperiode for kveite om sommeren, skriver Fiskeridepartementet.

Store mengder kveiter

I 2009 gjennomførte Havforskningsinstituttet en landsomfattende studie av turistfisket, og så da også på hvor mange turister som leier rom og båt og bor på rorbuer.

– Vi anslo da hvor mye fisk som ble tatt i land for de viktigste arter, og særlig torsk, hyse, sei og lyr. Det ble også anslått at 5.335 kveiter var tatt av turistfiskere i denne sektoren nord for Stad, sier Jon Helge Vølstad som er leder for faggruppe fiskeridynamikk ved Havforskningsinstituttet til NRK.no.

Han legger imidlertid til at feilmarginen på dette anslaget var på rundt 40 prosent.

– Grunnen er at fisket etter kveite er spesialisert, og foregår i lokale områder. En nasjonal utvalgsundersøkelse som vi utførte i 2009 var lagt opp for å kvantifisere total fangster av alle arter, og resultere i data fra kun et fåtall bedrifter der det ble fanget kveite, sier Vølstad.

Fang-og-slipp

En betydelig del av turistfisket er ifølge Havforskningsinstituttet såkalt fang-og-slipp-fangst.

– Derfor vil det være viktig å kartlegge hvor mye kveite som blir tatt i land, og hvor mye som slippes ut. Audun Rikardsen ved Universitet i Tromsø har gjennom merkeforsøk vist at overlevelse av kveite tatt på krok og som slippes ut igjen kan være høy, sier Vølstad.

Forskerne har manglende kunnskaper om bestandsstørrelsen til kveite – spesielt for lokal bestander – og i tillegg ingen undersøkelser av det norske fritidsfisket.

– Det er vanskelig å anslå betydningen av turistfisket i lokal områder, avslutter Vølstad.

Hva mener du om forslaget fra Fiskeridepartementet?