– Dette er kystens svar på stavkirkene

Ni skip er fredet i Norge. Riksantikvaren vil gjøre MS «Nordstjernen» til det tiende.

I 2007 fikk skipet vernestatus, men nå vurderer Riksantikvaren og totalfrede hele «Nordstjernen». Det innebærer at det ikke går an å gjøre store endringer på skipet.

– Vi gjør dette fordi «Nordstjernen» representerer det ypperste vi har innenfor norsk maritim historie. Båten er det man kan kalle kystens svar på stavkirkene i innlandet, sier Alexander Ytteborg som er seksjonsleder for fartøy og tekniske kulturminne hos Riksantikvaren.

Blir «Nordstjernen» fredet, blir den det tiende fartøyet i Norge som får den vernestatusen. Skibladner er fra før det mest kjente eksempelet.

Vil fortsatt selge

En fredning kan bety at det kan bli vanskeligere å få solgt skipet, slik Hurtigruten har uttrykt ønske om.

Men dette vil ikke føre til noen endring i salget av «Nordstjernen», sier kommunikasjonssjef i Hurtigruten, Ragnar Norum.

– Det er relativt dyrt å holde et gammelt skip i seilbar stand. Vi har ikke bruk for skipet lenger, og om skipet er vernet eller fredet spiller ingen rolle for oss. Vi vil fortsatt selge, sier han.

Og Norum tror at salget til og med kan bli enklere å gjennomføre.

– En fredning kan være positivt med tanke på et salg, ettersom vi får statlige midler til vedlikehold av skipet.

Kan frede hele skipet

Avskjed med Nordstjernen på kaia i Trondheim

Avskjed med «Nordstjernen» på kaia i Trondheim.

Foto: Jon Rokseth

I forslaget til fredning som Riksantikvaren har sendt står det at fredningen ikke skal være til hinder for fartøyets videre drift, men at kulturminneloven åpner for å frede hele skipet:

«Forslaget om fredning etter § 14a vil omfatte fartøyet med fast inventar og utstyr, inkludert kunstnerisk utsmykking. Kulturminneloven gir anledning til å frede hele eller deler av fartøyet. Det vil bli aktuelt å foreta en samlet gjennomgang for nærmere spesifikasjon av hvilke interiører og teknisk utstyr, maskineri, rigg og større løst inventar som skal omfattes av fredningen».

Fredningen av M/S «Nordstjernen» begrunnes med følgende:

«Skipet var det siste av hurtigrutens skip som ble bygget med klar kontinuitet tilbake til mellomkrigstidens materialbruk, estetikk, byggemåte og arrangement med blant annet midtstilt maskinrom. Det originale likestrømsanlegget er også i drift, noe som er unikt for et skip av denne størrelsen».

Og nå skal forslaget ut på høring.

185 ganger rundt jorda

Mange har håpet at Hurtigruten ville beholde «Nordstjernen» som verdens eldste hurtigruteskip. Men Hurtigruten har verken organisasjon eller økonomi til å ta vare på et ekstra skip.

MS «Nordstjernen» ble bygd ved Bluhm und Voss i Hamburg i 1956.

Den gamle ærverdige damen har på sine 56 år opp og ned langs norskekysten tilbakelagt en distanse som tilsvarer mer enn 185 ganger rundt jorda. I flere år gikk den også i cruisefart på Svalbard om sommeren.

Den har seilt i godt vær og dårlig vær og møtt nyttårsorkanen på Stadhavet i 1992. Likevel har den gamle hurtigruten har aldri vært utsatt for ulykker eller havari.

Men nå er altså det verna skipet, som kan bli fredet bestemt solgt. 17. mars la det ut på sin aller siste reise som hurtigrute.

– Forbud mot å føre denne type båter ut av landet

Reisen gikk fra Kirkenes til Bergen og da den anløp havn gikk den inn i historien som den hurtigruta som har seilt lengst av alle hurtigruteskip.

Med om bord var riksantikvaren.

– Som kulturminnemyndighet hadde vi veldig lyst til å se nærmere på dette skipet. Nordstjernen har vernestatus og da er det naturlig at vi følger med i salgsprosessen videre, sier seksjonsleder Alexander Ytteborg.

Nå som skipet skal selges, er det ikke sikkert at båten kan selges til utlandet. Ytteborg sier det er begrunnet med et utførselsforbud for båter over 50 år.

– Skal denne båten selges må kjøperen søke om tillatelse fra riksantikvaren om tillatelse. Da må det vurderes hvorvidt dette er et norsk kulturminne, som skal forbli i Norge.

– Vi er i dialog

Hurtigruten selv vet ikke hva som skjer med «Nordstjernen» når den går ut av drift.

– Men vi har en dialog med riksantikvaren og vi skal finne en god løsning, sier kommunikasjonssjef Ragnar Norum.

Han understreker at de ennå har god tid. «Nordstjernen» skal ikke selges før i september. Frem til da skal den tjenestegjøre som passasjerskip på Svalbard.

– Vi har hatt tre-fire seriøse interessenter, men det har ikke kommet noe ut av det. Prisen er ikke noe problem, men driften av båten er en utfordring. Det koster å drive en sånn skute, sier Norum.

I desember 2012 sendes en lengre dokumentar om «Nordstjernen» på NRK.