Vil foreslå strakstiltak etter dødsulykke

Etter to dødsulykker på ti år, skal Statens vegvesen nå vurdere å skilte ulykkesstedet i Bjørnbærvika med «ulykkespunkt» og sette ned hastigheten.

Dødsulykke på E6 sør for Mo

EKTEPAR OMKOM: Politiet jobber fortsatt med å finne årsaken til dødsulykken på E6 i går. Det var Thor Ove Ernstsen og Karin Elisabeth Ernstsen, begge 66 år fra Mo i Rana, som omkom i frontkollisjonen med et utenlandsk vogntog. Føreren av vogntoget er avhørt av politiet og deretter løslatt.

Foto: Frank Nygård / NRK

1. desember omkom et ektepar i 60-årene i en frontkollisjon mellom et utenlandsk vogntog og en personbil ved Bjørnbærvika på E6 sør Mo i Rana. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

– Glattpolert vei

Jørn Johansen

Jørn Johansen var først på ulykkesstedet, og fikk stoppet trafikken og strødd slik at ambulansen kom fram.

Foto: Frank Nygård / NRK

De første vitnene som kom til stedet etter kollisjonen forteller om en svært glatt vegbane. Jørn Johansen, som jobber med brøyting og strøing på de kommunale veiene i Rana, var en av de første som kom til.

– Jeg bor like ved, og fikk strødd grus slik at ambulansepersonell, politi og brannvesen kunne komme til og gjøre jobben sin.

Han opplever stadig vekk biler som får skrens i denne svingen.

Dette er en sving som det absolutt skulle vært gjort noe med, sier han til NRK.

Strakstiltak

Torbjørn Naimak

Regionvegsjef Torbjørn Naimak Statens vegvesen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vegvesenet har satt ned en ulykkesgruppe for å kartlegge hendelsesforløpet. Dagen etter ulykken ble E6 stengt mens ulykkesgranskerne gjennomførte en åstedsbefaring. Det er også foretatt en teknisk undersøkelse av de to involverte kjøretøyene.

– Det utarbeides en egen rapport med konkrete forslag til trafikksikkerhetstiltak på kort og lang sikt. Rapporten med strakstiltak skal være ferdig innen en måned, mens analyserapporten vil ta lengre tid, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

I 2008 skjedde det en dødsulykke på samme sted da en mann i 20-årene omkom.

– Det har vært såpass mange hendelser her, at vi vurderer flere strakstiltak. Blant annet vil trolig hastigheten bli satt ned. I tillegg må vi se på om svingen skal merkes med «Ulykkespunkt»-skilt, sier Naimak.

Bekymret

Dødsulykke på E6 sør for Mo

Nødetatene er på stedet og veien er sperret for vanlig trafikk. Det var et vogntog og en personbil som kolliderte. De to omkomne satt i personbilen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Flere sjåfører og dagpendlere har i løpet av helga vært i kontakt med NRK om det de mener er manglende vedlikehold på E6 sør for Mo.

– Sjekk doseringen i ulykkessvingen. Den er under enhver kritikk. Vi dagpendlere sør for Mo er livredde hver gang det er «nullføre», og det er ofte i løpet av vintersesongen, skriver en bilist.

Når en kurveradius er mindre enn 60 meter bygges veien med ensidig tverrfall som tilpasses etter kurveradius og veiens stigning.

– Om doseringen er i henhold til kurvens radius og fartsgrense er blant det som blir undersøkt av ekspertgruppen. Hva som vil skjer her er for tidlig å si noe om, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak til NRK.

Dystre tall

Dødsulykke på E6 sør for Mo

De første vitnene som kom til stedet etter kollisjonen forteller om en svært glatt vegbane.

Foto: Frank Nygård / NRK

I alt har 122 personer mistet livet i trafikken på norske veier i perioden januar – oktober. Tall for samme periode i fjor var 94 omkomne. Gjennomsnittet for årets ti første måneder i tiårsperioden 2006–2015 var 166 omkomne, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Totalt 36 personer har omkommet i frontkollisjon i løpet av årets 10 første måneder – mot 25 i samme periode i fjor. Samtidig har 105 blitt hardt skadd i årets 10 første måneder, mot 136 i samme periode i fjor.

– Vi har i dag over 1800 kilometer høytrafikkert riksvei som ifølge dagens veinormalen skulle vært sikret med fysisk livreddende midtrekkverk. Med andre ord ligger vi kraftig på etterskudd med sikringen, sier Geirr Tangstad-Holdal i organisasjonen Nei til frontkollisjoner.