NRK Meny
Normal

Vil fôre husdyr med alger for å redusere klimagassutslippene

Husdyr som «raper» står for en betydelig del av klimagassutslippene fra norsk landbruk. Nå vil forskere fôre dyrene annerledes i et håp om at dyrene skal slippe ut renere luft.

Sau ved Bioforsk sin forskningslab på Tjøtta

En sau har fått en beholder rundt halsen, som fanger opp når sauen raper. Innholdet analyseres deretter av forskerne.

Foto: Bioforsk

Forsker Vibeke Lind på Bioforsk Tjøtta

Forsker Vibeke Lind på Bioforsk Tjøtta.

Foto: Bioforsk

18 sau på Tjøtta er med i et prosjekt som skal redusere klimagassutslippene og bidra til mer miljøvennlig matproduksjon, skriver Helgelands Blad.

– På landsbasis står landbruket for mellom åtte og ni prosent av klimagassutslippene. Av dette kommer 60 prosent direkte fra husdyra, sier forsker og prosjektleder Vibeke Lind ved Bioforsk Tjøtta.

NRK skrev allerede i 2013 en sak om den noe spesielle laben, som forskerne har bygd opp fra grunnen av. Etter mye arbeid, kan de nå endelig begynne å ta laben i bruk, forteller Lind.

Én million i midler

Sau i Bioforsk sitt anlegg på Tjøtta

Sau på Bioforsk sitt anlegg på Tjøtta.

Foto: Bioforsk

Forskerne har til sammen fått cirka én million kroner fra både regionalt og nasjonalt hold. Målsettingen er å komme opp med råd og forslag for å redusere klimagassutslippene fra norsk landbruk i fremtiden.

Mens Bioforsk klimaforsker på småfe, gjøres forskningen på storfe ved NMBU på Ås.

– Metangass og lystgass er de to viktigste klimagassene fra husdyr. Det aller meste av gassen blir pustet ut. En svært liten del blir skilt ut via «promp», forteller professor Odd Magne Harstad ved NMBU.

Han forklarer at en del av forskningen fokuserer på virkningen av fôrsammensetningen.

– Det blir også forsket mye på hvordan man kan redusere utslippene av klimagassene ved å ta i bruk tiltak som reduserer forbruket av fôr per enhet produkt.

Test med alger

Vibeke Lind skulle gjerne sett at dyrene ble fôret med en større del lokale råvarer.

– Starter vi klimaregnskapet ved grensen til Norge, kommer vi sannsynligvis godt ut. Men ser man mer overordnet på tingene, så er jeg ikke sikker på om regnskapet blir så positivt. Mye av proteinet som brukes i norsk kraftfôr er importert soyaprotein fra blant annet Brasil, en produksjon som går på bekostning av regnskogen, sier hun.

Forskerne på Tjøtta skal derfor se om det er mulig å erstatte dette proteinet med alger fra kysten. Slik skal fôret bli mer miljøvennlig å produsere, i tillegg til at dyrene forhåpentligvis «gasser» seg mindre.

– Jo mer dyrene må bruke i energi på å bryte ned foret, jo mer gass produseres. Vi skal teste om bruk av alger kan være én måte å redusere utslippene på.