Hopp til innhold

UP-sjef: – Utenlandske vogntog ødelegger livskvaliteten

Nok en gang ble det fullstendig kaos på norske veier etter et snøfall. UP-sjefen i Nordland mener utenlandske vogntog som ikke er godt nok skodd forringer livskvaliteten til de som ferdes på veiene.

Tysk vogntog på sommerdekk fikk kjøreforbud i Mo i Rana

UP-sjef Knut Danielsen er en av dem som kjenner godt til hvordan det står til på veiene i Nordland. Og han har selv fått føle på angsten for å være i trafikken.

Foto: Kurt Kristoffersen

Senest i går havnet en rekke utenlandske vogntog utenfor veien. På E6 ved Majavatn beskrev politiet på Helgeland situasjonen som « et totalt kaos ».

Også da var det to utenlandske vogntog som traff fjellveggen og havnet utenfor veien.

Selv om det ene kjøretøyet hadde helt nye dekk, er det heller unntaket enn regelen, mener Steinar Jakobsen som er sekretær i Polarsirkelen transportarbeiderforening.

– Dette er kjøretøy som ikke er skodd for norske vinterforhold. Vi er jo sterkt kritisk til det som skjer. Og vi frykter at store ulykker skal skje hvor det går utover liv og helse. Det er veldig frustrerende, sier han.

Utenlandsk vogntog sperrer trafikken i Mo i Rana

Utenlandsk vogntog sperrer trafikken i Mo i Rana

Foto: Kurt Kristoffersen

Forbud mot semitrailere

Alle ulykkene med utenlandske vogntog de siste årene har nå fått Jakobsen til å be om forbud mot enkelte typer kjøretøy.

– Det har absolutt med kvaliteten på kjøretøyene å gjøre. Og disse kommer fra land hvor de har helt andre kjøreforhold, sier han.

Det er de toakslede kjøretøyene, de såkalte semitrailerne som blir regnet som de største dødsfellene. Steinar Jakobsen mener at disse burde vært forbudt på norske vinterveier.

– At de toakslede kjøretøyene blir plaget i våre føreforhold har jo med tyngdepunktet på kjøretøyet å gjøre. Det er såpass stor trafikk på veiene, at om man får et lite snøfall, så blir snøen fort tråkket ned og det blir kjempeglatt. Kommer du da med et stort kjøretøy som ikke er ordentlig skodd, så får du problemer.

Selv har Jakobsen vært borti flere slike situasjoner.

– Jeg var selv utsatt for å bli strandet i en bakke her i distriktet. Der stod det altså to utenlandske vogntog som ikke kom seg opp. Det var ikke store hellingen i bakken, men plutselig står det bom stilt. Dette skaper jo et voldsomt trafikkaos.

Estisk vogntog satt fast på E6 nord for Mosjøen

Estisk vogntog satt fast på E6 nord for Mosjøen

Foto: Eskil Heide

Ødelegger livskvaliteten

Frustrasjonen hos transportarbeiderne får godt gehør hos sjefen for Utrykningspolitiet i Nordland, Knut Danielsen. Han mener at utenlandske vogntog ødelegger livskvaliteten.

Knut Danielsen i UP

UP-sjef Knut Danielsen.

Foto: Utrykningspolitiet

– Jeg er faktisk av den formening at disse utenlandske vogntogene som farter rundt på våre hovedveier forringer livskvalitet vår. Jeg har fått så mange telefoner fra folk som sier at de ikke tør å kjøre ut når føret er som det er nå. De frykter rett og slett hva som kan skje på veiene. Det betyr at folk ikke tør å dra dit de skal, og det forringer livskvaliteten.

UP-sjefen er en av dem som kjenner godt til hvordan det står til på veiene i fylket. Og han har selv fått føle på angsten for å være i trafikken.

– Jeg dro selv hjemmefra litt før klokken sju i morges, og jeg vurderte om jeg i det hele tatt skulle dra fra Bodø til Sortland, nettopp fordi jeg visste hva jeg kunne møte på veiene. Og frykten var ikke ubegrunnet.

–Tror du ikke vogntogsjåførene også tenker slik? At de ikke burde legge ut på veiene?

– Jo, de tenker nok sikkert det samme. Men næringen er nok litt delt. Noen er jo skodd for å ferdes i de klimatiske områdene som vi har. Også er det noen som er totalt uegnet til å være ute på veiene.

Dansk vogntog veltet på E10 ved Fiskefjorden nord for Lødingen

Dansk vogntog veltet på E10 ved Fiskefjorden nord for Lødingen

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Øst-Europeere er verst

– Men tror du ikke det ville skjedd ulykker i dag uansett, når vi tenker på det føret vi har i dag?

– Det er gjennomgående at kjøretøyene i norsk næring er bedre skodd og er mer vant til å ferdes på dette føret. De kjører heller ikke disse toakslede trekkvognene, altså semitrailere. De har også kjettinger med seg i langt større grad, og mange har også begynt å kjøre med pigg på dekkene.

Han mener også at de norske vogntogene ligger langt bedre an.

– Det er langt bedre med de norske vognene enn de østeuropeiske, når det kommer til sikkerhet, sier han.

– Har dere noen tiltak dere kan sette inn for å stoppe dette?

– Nei, vi har ikke det. Vi har et regelverk som ikke er tilpasset kjøreforholdene her i nord. For eksempel er vinterdekk påbudt fra 15. november på disse bilene. Likevel kan disse bilene ha sommerdekk på hengerne sine, og det sier seg selv at det fungerer veldig dårlig å komme seilende med sommerdekk på dette føret.

Vogntog i Bodø blir kontrollert av politiet

Vogntog i Bodø blir kontrollert av politiet

Foto: Rune Breimo

– Ikke velg den billigste løsningen

Men i norsk transportarbeiderforening er man også bekymret over det dårlige veivedlikeholdet i Norge, og spesielt måten det gjøres på.

– Myndighetene legger veivedlikeholdet ut på anbud. Kontraktørene som får anbudet, får det på spotpris. De stiller med dårlig utstyr og dårlig kunnskap om hvordan dette skal gjøres.

Nå håper han at myndighetene tar problemet på alvor.

– Jeg hadde jo håpet at myndighetene tar problematikken på alvor og gjør noe før vi ser at liv går tapt.

Han er også enig i at toakslede trekkvogner må forbys i Norge.

– Myndighetene kan få stanset vogntog på grenseovergangen og sjekke om de faktisk er rustet for norske forhold. Altså om de har piggdekk eller vinterdekk og kjettinger. Vi må også få et forbud mot toakslede kjøretøy på norske vinterveier.

Vogntog sperrer E6 langs Majavatn

Vogntog sperrer E6 langs Majavatn

Foto: Arne Harald Bruem

Ikke sikkert at forbud er riktig

Nybakt medlem i transportkomiteen på Stortinget, Kjell Idar Juvik, mener at næringslivet må ta deler av ansvaret.

– Det er jo noen som har bestilt denne transporten, så vi må jo også snakke med næringslivet for å få dem til å prioritere mer enn bare lavest mulig pris, sier Ap-politikeren.

Han tror at det er mulig å lage et strengere regelverk, men vet ikke om et forbud er riktig vei å gå.

Kjell Idar Juvik

Kjell Idar Juvik (Ap)

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det er helt sikkert mulig å lage et strengere regelverk, og myndighetene har hatt fokus på dette og har satt nye krav. Vi har også sagt at vi skal ha ekstra fokus på dette med grensepasseringer og kontroll av utenlandske vogntog.

Kan man straffe disse som bryter bestemmelsene på noen måte?

– Det er jo mulig å ta vogntogene i arrest og parkere dem. Det krever jo en del ressurser, men det kan være effektivt. Nå er jeg vel ikke i tvil om at vi ikke har vært helt vellykket når en ser hva som fortsatt skjer. Vi må ha bedre kontroller, og de som er ute og kjører må føle at det er en stor sjanse for at de blir kontrollerte.

Utenlandske vogntog skylder over 200 millioner