Normal

Mattilsynet vil forby bonde å holde dyr

Midt på sommeren stod kyrne inne fjøset, med tykke lag av møkk på lår og buk. Nå vil Mattilsynet forby nordlandsbonden retten til å holde dyr.

Ku indre Helgeland

Slik stod en av kalvene oppstallet da Mattilsynet var innom. Bonden beklager dette, og sier at slik er det ikke lenger.

Foto: Mattilsynet

Bonden på indre Helgeland er uenig med Mattilsynet, og har påklaget vedtaket. – Jeg har ikke mishandlet noen dyr, sier bonden til NRK.no, og understreker at alle forhold som skulle blitt utbedret, har blitt det. Han føler seg uthengt av Mattilsynet som en forbryter, og mener tilsynet selv farer med løgn.

Ifølge et vedtak fra Mattilsynet var det meste på plass under en inspeksjon på gården 23.2.

Ku indre Helgeland

Ku i fjøset til bonden.

Jeg og min kone er helt fortvilet, sier bonden til NRK.no.

– Bryter dyrevelferdsloven gjentatte ganger

Ifølge Mattilsynet har storfebonden brutt dyrevelferdsloven gjentatte ganger over flere år, og vanskjøttet dyra sine. I vedtaket fra tilsynet står det følgende:

«NN har over flere år begått gjentatte brudd på dyrevelferdsloven når det gjelder oppstalling av kalver, oppstalling av voksne dyr, mulighet til mosjon og fri bevegelse, renhold av dyra, og klovstell.»

«Han har også unnlatt å etterkomme vesentlige påbud som gjelder blant annet installasjon av brannvarsling, oppfylling av mosjonskravet for storfe og oppstalling av kalver. Mattilsynets tilsyn med dyreholdet har blitt vanskeliggjort ved at NN har hindret tilsynet i deres arbeid.»

Kyr indre Helgeland

Så trangt kan man altså stå.

Foto: Mattilsynet

– Dyra skal ha det bra hver eneste dag, og det er bonden sjøl som har ansvaret for dette, sier seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet til NRK.no.

Klarer ikke å ta seg av dyra sine

I en observasjon fra 15.8.2013 står det følgende: «Da Mattilsynet kom til gården stod det en kvige som var bundet til en stokk på beite.

Kyr indre Helgeland

Skitne dyr hos bonden.

Foto: Mattilsynet

Kviga hadde verken tilgang til vann eller beskyttelse mot vind og vær. Dyreeier forklarte at kviga hadde vært bundet i 45 minutter. Mattilsynet spurte hvor lenge kviga skulle være bundet. Dyreeier svarte: 2-3 uker.»

Bonden innrømmer overfor NRK at han sa dette til tilsynet: – Ja, jeg sa vel det, men det var fordi jeg ble irritert. Kyrne blir roligere når de får stå litt, før jeg slipper dem løs, sier bonden. Han innrømmer at han ikke fikk lukket alle pålegg fra tilsynet i tide, men sier det skyldes sykdom. – Det bør Mattilsynet ha forståelse for, sier bonden.

Har påklaget vedtaket

Mattilsynet mener at bonden demonstrerer en holdning til dyras velfred som viser at han mangler kompetanse til å stell, håndtere og ivareta storfe på en tilfredsstillende måte.

– Vi vurderer det som at det er stor fare for at dyra også i framtiden vil bli påført unødvendige påkjenninger og belastninger dersom han får fortsette dette dyreholdet, står det i vedtaket fra tilsynet.

Men bonden er ikke enig i vedtaket, og har påklaget saken videre til Hovedkontoret til Mattilsynet. Der vil man treffe en avgjørelse i løpet av den nærmeste tiden, sier Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet til NRK.no.