Kutter fraktbåt og flytter gods fra sjø til vei

Tollpost Globe sier de ikke lenger har råd til å frakte gods med skip i Nord-Norge. Resultatet kan bli 6.000 flere vogntog på veiene.

Lasteskipet Tege

Det er lasteskipet «Tege» Tollpost Globe mener blir for dyrt å erstatte alene.

John Kenneth Selven, Styreleder, NHO Logistikk og transport, Midt-Norge

Jon Kenneth Selven i Tollpost Globe mener det er for dyrt for Tollpost å frakte gods med skip alene.

Foto: Tone Iversen / NRK

Godsselskapet Tollpost Globe vurderer å legge ned all godstrafikk med båt fra Bodø og nordover fra 1. oktober i år.

Godset skal i stedet fraktes på vei og jernbane, noe som kan resultere i opp til 6.000 flere vogntog på nordnorske veier hvert år framover.

Regiondirektør Nord i Tollpost Globe AS, Jon Kenneth Selven, sier de ikke har råd til å opprettholde dagens fraktebåt i drift.

– Utfordringen er at båten er gammel, og må rustes opp for veldig mye penger. Kundene våre vil nå ha frakt med både semitrailere og containere. Slike båter er for dyre for Tollpost alene, sier Selven.

Håper på spleiselag

Han håper nå å få andre aktører med seg på et spleiselag.

En ideel løsning hadde vært hvis flere kunne knyttet seg til en løsning med båt langs kysten, slik det gjøres på tog. For Tollpost alene blir det for dyrt, og det er derfor vi vurderer om vi kan fortsette med båt.

Alternativet til å frakte med skip er å kjøre godset med tog til Fauske og Narvik og videre derfra med bil. Og det er snakk om mange vogntog.

– Våre beregninger viser at det vil bli omtrent 6000 flere vogntog per år, sier Selven.

Mer svevestøv

Når det gjelder miljøsiden mener Selven det først og fremst er svevestøv som blir problemet.

– Når det gjelder utslipp av CO2 vil det ikke nødvendigvis ha så mye å si, så lenge vi flytter godset over på tog gjennom Sverige, som er elektrifisert. Men i forhold til svevestøv kan det ha mye å si.