Vil flytte flyplassen og lage ny bydel

Kommunen håper byggingen av ny flyplass i Bodø kan være i gang innen 2017.

Bodø lufthavn

Her ved flyplassen i Bodø, hvor fly har lettet og landet i over 60 år, går en bygrense som ordfører Ole-Henrik Hjartøy ønsker å bli kvitt.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Ole-Henrik Hjartøy, ordfører i Bodø

Ordfører Ole-Henrik Hjartøy i Bodø ønsker å flytte flyplassen i Bodø.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Når vi får ny flyplass og ny rullebane, så vil bykjernen ekspandere mot sør. Dette området vil da helt opplagt bli den nye bydelen i Bodø, sier ordfører Ole-Henrik Hjartøy i Bodø.

Dagens flyplass i Bodø beslaglegger i dag store deler av Bodø-halvøya. Det er en løsning som ikke lenger er ideell, ifølge ordføreren.

– Vi har allerede mangel på areal i dag, og har et mål om at Bodø skal ha 70.000 innbyggere innen 2030, sier han.

Hjartøy leder derfor en styringsgruppe som nå presser på for å flyttet rullebanen lengst sør på Bodø-halvøya, noe som vil frigjøre store arealer nordover mot dagens sentrum. Det vil gjøre plass til en bydel på størrelse med dagens Bodø sentrum.

– Betongen som ble lagt på rullebanen i 1952 har gått i oppløsning. Man har gjort en midlertidig reparasjon, men levetiden er bare på syv til ti år. Derfor er vi nødt til å få til en beslutning nå slik at vi får en varig flyplassløsning.

Langsiktig tidsramme

Nå haster det med å finne ut hvor mye eiendommene der dagens flyplass ligger er verdt. Disse pengene kan nemlig brukes til å finansiere ny flyplass og en ny bydel.

For å få fortgang i prosessen, har styringsgruppa nylig sendt et brev til Statsministerens kontor i tillegg til en rekke departementer, der de ber om at flyplassutbyggingen i Bodø gis høy prioritet.

De mener at utredningsarbeidet skal kunne være ferdig våren 2016 og at bygging av ny rullebane kan starte allerede året etter. Det viktigste som gjenstår nå, er ifølge Hjartøy å finne verdien av de eiendommene flytrafikken i dag beslaglegger.

– Dette har et perspektiv som går langt inn i fremtida, med en tidsramme på 50 til 100 år, sier Hjartøy.

– Viktig

Også leder Odd Emil Ingebrigtsen i Bodøregionens Utviklingsselskap mener prosjektet er viktig.

– Det å få realisert rullebanen vil skape nytt grunnlag for fremtidig arbeidsplasser i Bodø og i hele regionen, sier han.

Lufthavnsjef Inger Hilde Tobiassen i Avinor i Bodø forteller at de foreløpig ikke er involvert i prosjektet.

– Men skulle Samferdelsdepartementet be oss om å utrede en ny rullebane, skal vi selvsagt gjøre det, sier hun.

Det kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte rullebanen ved Bodø Hovedflystasjon. Det viser nye beregninger fra Bodø kommune, Men Forsvarsministeren vil ikke bruke tid og penger på et spleiselag med Avinor og kommunen.