Vil fjernstyre kontrolltårnene

Avinor vurderer å innføre fjernstyring av norske flytårn, for å kutte i kostnader. Flygelederforeningen er skeptisk.

Gardermoen

I fremtiden håper Avinor å fjernstyre kontrolltårnene i Norge. Det er likevel langt fram før det kan skje på tårnet i Gardermoen, tror flygelederforeningen.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Vi ser for oss at vi kan få økonomiske gevinster ved at det er mulig å håndtere flere flyplasser med færre personer. Vi håper også at det er mulig å bedre sikkerheten ved hjelp av at vi tar i bruk teknologi som kan gjøre en del overvåkning, sier leder for flynavigasjonstjenesten i Avinor Per Ingar Skår.

Ved kontrolltårnet på Gardermoen lufthavn jobber i underkant av 40 av de rundt 500 flygelederne som i dag er ansatt i Avinor.

Det tallet kan om få år krympe kraftig, for Avinor skal nå teste om det er mulig å fjernstyre flere kontrolltårn fra en felles sentral.

Lofoten først ut

– I prinsippet kan alle tårn erstattes, men det vi vurderer så langt er å starte med tårnene på en del av kortbaneplassene her i Norge, sier Skår.

I første omgang skal teknologien etter planen prøves ut i Værøy og Røst i Lofoten.

– Vi skal gjennom en ganske lang testperiode på to til tre år for å vurdere om dette er trygt, fortsetter Skår.

Norsk flygelederforening er positive til ny teknologi, dersom det kan styrke sikkerheten innen luftfarten.

– Vil ta lang tid

Men leder av fagutvalget i foreningen, Robert Gjønnes, tror det vil ta lang tid før flygeledere kan erstattes.

– Det som er viktig i forhold til kontrollerte tårn, er at det minst er samme nivå som i dag i forhold til overvåkning. Såvidt meg bekjent per i dag, er teknisk plattform langt fra god nok til at man kan sette i gang drift, sier han.