Vil fjerne styremedlemmer

Over 300 ansatte ved sykehuset i Mo i Rana har skrevet under på et brev til styret i Helse Nord der de krever at tre av dagens styremedlemmer blir fjernet. I brevet heter det at de tre har vært tydelige på at det bør være ett sykehus i regionen og at det bør ligge sør for Korgfjellet. De ansatte mener derfor at de ikke har nødvendig tillit når det nå skal jobbes videre med å utvikle det nye sykehustilbudet på Helgeland.