Normal

– Homoflagget har ingenting i kirka å gjøre

For 10 år siden ble det hengt opp 70 regnbueflagg i norske kirker. I dag er det i overkant av 20 igjen. – Homoflagget burde aldri vært hengt opp. Tida er overmoden for å fjerne det fra kirka, sier Anne-Marie Bergan.

Anne-Marie Bergan

VIL HA UT HOMO-FLAGG: – Kirkens egne, kristne symboler, og vårt korsmerkede norske flagg, er samlende symboler, som bekrefter en åpen kirke for alle, sier Anne-Marie Bergan.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Hvorfor trenger de homofile et eget symbol for å føle seg velkommen? Kirkene har vært åpne for alle så lenge det har vært kirker i Norge. Flagget gjør at jeg og mange andre ikke føler oss velkommen i kirka, sier hun til NRK.no.

Etter å hengt i inngangspartiet i Svolvær kirke siden 2003 vekker det regnbuefargede homoflagget harme i menighetene i Lofotkommunen. Nå tar flere til orde for at flagget bør fjernes, skriver Lofotposten.

– Kirkens egne, kristne symboler, og vårt korsmerkede norske flagg er samlende symboler som bekrefter en åpen kirke for alle, sier Anne-Marie Bergan i menigheten til NRK.no.

(artikkelen fortsetter under)

Regnbueflagget i Svolvær kirke

I ni år har regnbueflagget møtt besøkende i Svolvær kirke.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Etter at hun skrev et leserinnlegg i lokalavisen har det oppstått heftige debattinnlegg om det lille symbolske tøystykket.

– Tida er overmoden for fjerning av flagget, etter at den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble gjort gjeldende fra 1. januar 2009, sier Anne-Marie Bergan.

Hun viser til Bibelen i sin argumentasjon for at flagget ikke har noe i kirka å gjøre.

– Det livslange ekteskapet mellom mann og kvinne er en skaperordning, innstiftet av Gud.

Kristendommen sine lover og regler sier at homoer ikke er velkommen og egentlig ikke eksisterer. Vel, da får homsene ta dette til etteretning og så skape seg et eget kirkesamfunn, ett som aksepterer homsenes eksistens.

Magne J.J i kommentarfeltet i Lofotposten

– Fortsatt et stykke igjen

Kapellan Jens Bjelland Grønvold i Svolvær kirke er forundret over Bergans argumentasjon.

– Anne-Marie Bergan mener at «kirkens egne symboler bekrefter en åpen kirke for alle», og at flagget i Svolvær kirke derfor kan tas ned. Vi skulle ønske hun hadde rett. Men kirken har, som resten av samfunnet, gjort seg skyld i undertrykking av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner gjennom historien. Mange personer opplever derfor kirkerommet som stengt for dem, sier kapellanen.

Sammen med sokneprest Kristine Sandmæl i Svolvær tar han til motmæle mot dem som vil kaste ut flagget.

– Vi ønsker at flagget skal forbli i kirken. Jeg tror at folk flest er glade for at flagget henger i kirka. De som ønsker det vekk er mer høylytte enn de som synes det er greit. Mange setter pris på at kirka gjennom dette symbolet viser at vi er åpne og at kirka er et rom som kan romme alles liv, sier kapellanen til NRK.no.

Hengt opp i 70 kirker over hele landet

17. november 2003 ble flagget ble hengt opp i 70 kirker i Norge etter henvendelse fra Åpen kirkegruppe, den gang ei undergruppe av LLH (nå landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner).

I dag er det bare noen få kirker igjen som har flagget hengende oppe. De fleste ligger i Oslo, men det finnes også i Bergen, Hamar, Trondheim, Bodø og Stavanger.

Jens Bjelland Grønvold er forundret over at motstanderne argumenterer med Bibelen for at flagget må vekk fra kirka.

– Det er mye snakk om hvordan Bibelen skal leses. Vi synes at det er viktig at vi som teologer melder oss på og sier noe om hvordan vi leser Bibelen. Det er mye i Bibelen i dag vi ikke kan stå inne for. Bibelen speiler et verdensbilde der tema som slaveri og kvinneundertrykking var helt gjengs. Derfor leser vi Bibelen med et kritisk blikk, sier kapellanen.

Makan til holdninger! Jeg er stolt av å bo i en by med en kirke som bærer det flagget!

Runar A. i kommentarfeltet i Lofotposten

Ikke medhold på Kirkemøtet

Kapellan Jens Bjelland Grønvold

Kapellan Jens Bjelland Grønvold er stolt over at det flagget henger i kirka.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Nylig debatterte Kirkemøtet de store utfordringene som kirka står overfor, men så langt har ikke Den norske kirke tatt stilling til hvordan den forholder seg til å vie homofile par.

Da ekteskapsloven ble endret i 2009, ble homofile og lesbiske likestilt med heterofile par. Men loven presiserer at kirkebryllup forutsetter en liturgi fastsatt av Kirkemøtet. Loven utfordret Den norske kirke til å reflektere på nytt over synet på ekteskap og samlivsformer, og et utvalg ble nedsatt for å se på spørsmålet. Diskusjonen ble lagt på is mens utvalget jobbet med sin utredning.

Rapporten skulle egentlig vært ferdig høsten 2011, men arbeidet har vært så vanskelig at det måtte få mer tid. Utvalget er også delt i sin konklusjon.

Mange utålmodige prester

Spørsmålet kan tidligst bli fremmet på Kirkemøtet i 2014. Om flertallet der stemmer for at Kirken kan vie homofile par, skal prosessen med å skrive en ny liturgi i gang. Det vil ta minst ett år å få den ferdig.

– Vi er mange prester som er veldig utålmodige i den saken. I Danmark var Folkekirken raskt ute med å vedta en liturgi som tillot prester å vie homofile par. Her i Norge venter vi fortsatt på en slik liturgi. Det synes vi er trist, sier Bjelland til NRK.no.

Bjelland Grønvold synes debatten viser hvor viktig det er at regnbueflagget fortsatt henger i kirka.

– Da flagget ble tatt ned i nabokirka i Kabelvåg i 2007, ble menighetsrådslederen i Svolvær spurt hvor lenge flagget skulle henge her. Da svarte han at det skulle henge så lenge det er nødvendig.

1. august får Svolvær kirke Niels Riedl som ny sokneprest. Riedl er åpent homofil og en av de første som levde i partnerskap og samtidig ble ordinert som prest.

– Riedl har vært en tydelig homofil prest i mange år. For dem som er motstandere kan det bli vanskelig å forholde seg til det. Vi synes at det er flott at han kommer hit. Det er et vitne om at i vår kirke har vi homofile prester på lik linje med andre prester. Kirkemøtet har bestemt at vi skal kunne ha to forskjellige syn på saken. Er du med i vår kirke må du også godta at det er en uenighet, sier Bjelland Grønvold.

– Hvor lenge blir det nødvendig å ha flagget hengende?

– Jeg tror det vil henge oppe lenge ennå.

Anne-Marie Bergan

– Homoflagget burde aldri vært hengt opp. Tida er overmoden for å fjerne det fra kirka, sier Anne-Marie Bergan.

Foto: John Inge Johansen / NRK