Vil få flere innbyggere i Flakstad

Fylkesrådet har bevilget 500.000 kroner til rekruttering av nye innbyggere i Flakstad i Lofoten, skriver Lofotposten. Formålet er å få sesongarbeidere som arbeider i fiskeindustrien og reiselivet, fra land som Polen og Litauen, til å bli værende. – Skal vi lykkes må satsing på tilrettelegging av boliger og språkopplæring være viktig, sier Hilde Rødås Johnsen i SALT Lofoten avdeling Ramberg.