Vil du bli øko-bonde?

Da kan drømmen din bli virkelighet på Rønvikjordene i Bodø.

Ku

ØKO-KU: Økologisk melkeproduksjon bygger på en bærekraftig måte å forvalte ressursene til beste for landbruket på lang sikt.

Foto: Illustrasjonsfoto: Fredrik Norum/NRK Troms og Finnmark

Landbruks- og matdepartementet søker nemlig etter en bondefamilie som skal drive en gård.

Bakgrunnen er et forslag fra en plangruppe i departementet som vil at det blir bygd et nytt og moderne gårdsbruk for produksjon av økologisk melk på Rønvikjordene i Bodø.

- Et økologisk fyrtårn

- Jeg tror at den beste måten å ta vare på dette området er å ha et aktivt landbruk. i tillegg trenger Nord- Norge et økologisk fyrtårn innen slik produksjon, sier statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- og matdepartementet.

De omstridte Rønvikjordene

RØNVIKJORDENE: Skal de kanskje bli Nord-Norges økologiske fyrtårn?

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

Plangruppen foreslår blant annet at Bioforsk skal flytte tilbake etter å ha drevet fra Mørkved den senere tid. Gruppens rapport kommer til å bli viktig i den videre debatten om hva Rønvikjordene skal brukes til. Alternativet som gruppen helst vil ha, er et nytt gårdsbruk med 36 melkekyr der staten bygger, og at driften skjer ved en tradisjonell forpakteravtale.

Statssekretær Heggem mener jordvernet vil bli en viktig debatt i valgkampen, også i Bodø.

- Alle ser at Norge, som har tre prosent dyrket jord, er nødt til å ta vare på den. Derfor tror jeg at denne debatten vil bli en stor del av valgkampen, også på lokalt plan, sier Heggem.

- Søker familie med guts

Og nå starter arbeidet med å finne den riktige familien til å drive det nye bruket i Rønvik.

- Vi trenger en familie med stort pågangsmot og en spesiell interesse for økologisk landbruk, sier Heggem i Landbruks- og matdepartementet.