Vil doble antall gjennomsnittsmålere

Til tross for at regjeringen er imot, bestemte Stortinget i går at de vil ha flere gjennomsnittsmålere på norske veier. Og antallet skal ikke bare øke, men dobles.

Gjennomsnittsfartsmåling i Vesterålen

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt slår fast at på veger som har fått installert automatisk strekingsmåling av fart, har antall drepte og hardt skadde gått med om lag 50 prosent.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I går gjorde flertallet på Stortinget det klart at de vil be regjeringen etablere gjennomsnittmålinger på langt flere veistrekninger enn de 24 vi har i dag. Forslaget ble lagt frem i mai i år av Ap, SV og Sp, og er i tråd med flere faglige anbefalinger. Men regjeringen har hele tiden vært imot.

Vegvesenet har nå foreslått 40 strekninger hvor de ønsker gjennomsnittmåling, og landet vil få en dobling av slike målinger.

Ingen plan for Nordland

Kjell Idar Juvik

Kjell Idar Juvik ønsket selv å ha gjennomsnittsmåling i en av Hemnes Kommunes tunneler når han han var ordfører der.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Vegvesenet har ingen planer om å innføre gjennomsnittsmålinger på veistrekninger i Nordland. Men utelukker ikke at det kan bli aktuelt dersom Stortinget presser regjeringen til å godta flere slike trafikksikkerhets tiltak.

– Vi ønsker ikke å ha dette overalt, men vi vil ha det på ulykkeutsatte strekninger, sier Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kjell Idar Juvik.

I tunneler er det vanskelig å holde fartskontroll, og derfor ønsker Stortinget å ha flere strekningsmålere gjennom tunneler. Men til tross for at Nordland er et «tunnelfylke», er det ikke planlagt å sette opp gjennomsnittsmålinger i noen av fylkets tunneler.

Toventunnelen, Vegpakke Helgeland

Avisa Helgelendingen fortalte i går at det i Toventunnelen har blitt målt svært høye hastigheter blant bilene som passerer.

Foto: Kart: NRK

I Toventunnelen på Helgeland har det blitt målt bilister opp mot 200 kilometer i timen, likevel er det ikke satt i gang et nytt konkret tiltak i denne fjellgjennomgangen.

– Det siste planlagte tilfellet av gjennomsnittsmålere i Nordland er for Toventunnelen. Men på grunn av at ministeren sa stopp når han kom inn i regjeringskontorene er ikke den tatt i bruk, forteller Juvik.

Lite overvåkning på veiene

Tore Lysberg, Statens vegvesen

Tore Lysberg utelukker ikke at det kan bli gjennomsnittsmålinger i Toventunnelen, men det er ikke planen per dags dato.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

Spørsmål om personvern har flere ganger vært blant ankepunktene til politikerne som har vært mer skeptiske til innføring av flere gjennomsnittsmålere. Avdelingsdirektør, Tore Lysberg hos Statens vegvesen Region nord, tror ikke folk har grunn til å være bekymret for at de blir overvåket på store deler av Norges veier.

– Strekningene som får gjennomsnittsmåling er valgt ut da de har utmerket seg som problem -og ulykkestrekninger, så det er ikke sånn at vi automatisk overfører denne effekten til hele veinettet, sier Lysberg.

Avdelingsdirektøren poengterer likevel at den viktigste innsatsen for å få ned antall ulykker på veiene ligger hos bilistene selv.

– Strengt tatt er det vel ingen som ønsker et samfunn med mye overvåking, men hvis alle sammen hadde innrettet seg etter fartsgrensene hadde vi sluppet det, sier Lysberg.