NRK Meny
Normal

Vil bygge verdens største laksemerd i Nordland

Oppdrettsselskapet Gigante Offshore ønsker å bygge verdens største oppdrettsmerd i Gildeskål. Men Fiskarlaget er skeptisk.

Fugløya as seen from Novika early May 2010

Her i Gildeskål kommer verdens største oppdrettsmerd, hvis alt går etter planen. På bildet ser vi Fugløya fra Novika.

Foto: Lkarsten (cc) Wikimedia Commons

Merden skal etter planen plasseres på yttersiden av Fugløy i Gildeskål kommune i Nordland, skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Den såkalte supertankmerden blir 500 meter lang og vil ha en diameter på 40 meter. Ifølge avisa vil merden kunne produsere 10 000 tonn laks i året, noe som tilsvarer kapasiteten på 8,5 laksekonsesjoner. Prisen på prosjektet er estimert til cirka 600 millioner kroner.

Styreleder og daglig leder i Gigante Offshore, Kjell Lorentsen, forteller til NRK at de er godt i gang med planleggingen.

– Vi har laget en fremdriftsplan, og har søkt Fiskeridirektoratet om tillatelse. Når tillatelsen foreligger, vil vi starte byggingen. Byggestart blir i løpet av 2016, sier han.

Verdens største laksemerd

Slik ser den såkalte supertankmerden ut på papiret.

Foto: GIGANTE OFFSHORE

– Flere årsaker

Bakgrunnen for prosjektet, er en forskrift fra departementet som oppfordrer til bruk av ny teknologi, ifølge Lorentsen. Oppdrettsmerden i Nordland er bare en av flere innovative prosjekt rundt omkring i landet.

– Det er flere årsaker til at vi ønsker å bygge denne. Den viktigste er at vi ønsker å beherske mer eksponerte lokaliteter enn vi gjør i dag. Vi har vurdert yttersida av Fugløya som et passende sted for å teste ut en slik konstruksjon, med åpent hav mot nord og vest.

Han skisserer to store utfordringer: Problemet med rømming og lakselus. Den nye oppdrettsmerden vil være godt rustet mot begge disse utfordringene, ifølge Lorentsen.

– Med tanke på rømming, vil merden bli sikret med dobbelt nett. Konstruksjonen blir 40 meter i diameter, og de ti øverste meterne - hvor lakselusa primært flyter, vil være skjermet mot lakselusyngel.

Han peker også på at med en mer åpen lokalitet, vil også næringssaltene fra anlegget spres over et større område.

Frykter konsekvensene

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, er ikke veldig fornøyd med planene.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Likevel er ikke alle like begeistrer over planene. Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen mener at anlegget vil beslaglegge et veldig stort område. Merden skal for eksempel ankres opp som et skip, og kunne rotere med vind og strøm.

– Anlegget skal legges i et værhardt område, tett opp mot et gytefelt for kysttorsk og skrei, og på et sted hvor vi har fisket sild gjennom generasjoner, sier Ingebrigtsen til NRK.

Han mener værforholdene vil kunne skape ekstreme situasjoner, som stiller enorme krav til anlegget.

– Hvor stor grad av sikkerhet vil det være mulig å oppnå i et slikt værutsatt område. Konsekvensene hvis det skjærer seg, vil bli store.

Kjell Lorentsen mener det ikke er grunn til bekymring.

– Vi har vurdert dette. Området er lagt ut til oppdrettsformål, og er vurdert til å være til lite til hindrer for fiskeri.

Laster kart, vennligst vent...