Vil bygge ut Rønvikjordene

Fylkestinget har vedtatt å bygge ut deler av Rønvikjordene, men Senterpartiet tror Staten stanser utbyggingen.

Rønvikjordene i Bodø
Foto: NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Et stort flerttall i Nordland fylkesting sa i går kveld ja til å bygge ut deler av landbruksområdet Rønvikjordene i Bodø.

Fylkesrådsleder for miljøvern i Nordland fylkeskommune, Marit Tennfjord fra SV, sier det var hensynet til Bodø by sitt behov for areal til videre vekst som var viktigste grunn for vedtaket.

– Det er klart at vi må ta hensyn til Bodø sine legitime behov i denne prosessen.

– Hva kan Bodøværingene forvente seg her om noen år da?

– Jeg håper jo at vi får ei veldig god planlegging og at det fremtidige, forhåpentligvis økologiske jordbruket der oppe kan spille på lag med de andre funksjonene. Både med parsellhagen, med ny skole, 4H-gården og elveparken.

Marit Tennfjord, Nordland SV

Marit Tennfjord, Nordland SV sier det hensynet til Bodø by som veiet tyngst.

Foto: Ola Helness / NRK

Strid om kompromisset

I SV har det vært strid om det kompromisset som gjorde vedtaket mulig. Fylkestingsrepresentant Per Anton Nesjan, bonde på Vega, sier han har vurdert å melde seg ut av partiet på grunn av vedtaket, og at han fortsatt vurderer utmelding.

– Ja, det har jeg vurdert. For jeg anser det som så alvorlig at vi ikke følger opp det vi sa i valgkampen. Det er derfor en mulighet, men har ikke helt bestemt meg ennå.

Omkamp

Senterpartiet har vært sterkt mot en utbygging av Rønvikjordene til andre formål enn landbruk. Nå håper partiet at Staten kan hjelpe dem ved å si nei til utbyggingen, sier Willfred Nordlund.

Wilfred Nordlund, Senterpartiet

Wilfred Nordlund og Senterpartiet tapte kampen om Rønvikjordene

Foto: NFK

– Både miljøvernminister og landbruksminister er mot å bygge ut Rønvikjordene, og nylig ble det sendt ut et brev fra ministrene om behovet for jordvern. Jeg tror det at med de sterke signalene som er gitt så tror jeg at saken blir stroppet.

Debatten om å bygge ut Rønvikjordene har vart i flere ti-år.