Hopp til innhold

Vil bygge storflyplass med private midler: – Uhørt med sniking i køen

I Rana vil de bygge ny storflyplass selv, men har minst halvparten av kommunene på Helgeland mot seg. – De har misforstått, svarer lederen for Polarsirkelen lufthavnutvikling.

Polarsirkelen lufthavn, Hauan

Polarsirkelen lufthavn skal bygges 7–8 kilometer øst for sentrum i Mo i Rana. Den nye storflyplassen skal erstatte kortbaneflyplassen på Røssvoll.

Illustrasjon: Polarsirkelen lufthavnutvikling

Vil den planlagte storflyplassen på Hauan i Rana bli Norges andre private storflyplass? Lokalt snuser initiativtakerne i alle fall på muligheten for å bygge, eie og drifte flyplassen for egen regning, helt til milliardene fra staten kommer – tidligst i 2024.

Tidligere stortingsrepresentant Kenneth Svendsen (Frp) uttalte tidligere denne uka at han mener det er gode muligheter for at flyplassen er i drift før 2024. Og han synes det er en god idé å la lokale krefter stå for bygging, eierskap og drift.

Men i nabokommunene deles ikke denne oppfattelsen.

Da Helgeland regionråd denne uka møttes på Træna, hadde ordfører Jann-Arne Løvdahl i Vefsn med seg en uttalelse han oppfordret regionrådet til å stille seg bak.

Jann-Arne Løvdahl

Ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdahl fikk støtte for uttalelsen sin fra seks av syv kommuner i regionrådet.

Foto: NRK

Ifølge Helgelendingen, som omtalte saken først, er et sentralt poeng i denne uttalelsen at Hauan ikke bør kunne kjøpe seg «plass i en kø av samferdselsprosjekt».

Politikerne peker på at utviklingen innen fly- og motorteknologi går svært raskt, og at virkeligheten kan se svært annerledes ut i 2024. Og at man derfor risikerer å bruke «milliardbeløp på gårsdagens løsninger».

Underforstått at man bør se på flyplassen på Hauan i lys av hvordan virkeligheten er i 2024.

– Det ligger jo i saken at man i Rana er bekymret for prosjektet om det ikke realiseres raskt, står det i uttalelsen.

Flere kommuner kritisk

Helgeland regionråd består av Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Træna, Grane og Vefsn. Alle kommunene, foruten Træna, stemte for uttalelsen.

Leder av regionrådet er ordfører i Dønna John-Erik S. Johansen. Han forteller at uttalelsen fra Vefsn ble vedtatt mot to stemmer.

– Vil ikke denne uttalelsen bare bidra til mer steile fronter på Helgeland enn det allerede er?

– Vi ønsker ikke skape mer steile fronter, men dette går på prinsipper og at vi er uenig i måten dette blir gjort på.

Står ikke samlet om ny flyplass

En ringerunde til kommunene i Sør-Helgeland regionråd viser at halvparten av kommunene på Helgeland langt på vei deler synspunktet.

Sør-Helgeland regionråd består av Brønnøy, Vega, Sømna, Vevelstad og Bindal. Med unntak av Brønnøy, gir ordførerne i disse kommunene uttrykk for at de støtter synspunktet som denne uka ble vedtatt av Helgeland regionråd.

Det betyr at i alle fall 10 av 19 kommuner er kritisk.

– Fullstendig imot

At kommunene på Helgeland ikke står samlet om ny storflyplass i Rana er for øvrig en kjent sak.

Det handler særlig om en utbredt frykt for at markedet og budsjettsituasjonen for samferdsel i fremtiden vil framtvinge en nedleggelse av både Mosjøen og Sandnessjøen Lufthavn om en stor flyplass nord på Helgeland realiseres.

Det selv om det tidligere er fastslått at en ny flyplass ikke skal føre til nedleggelse av andre kortbaneflyplasser enn Mo i Rana lufthavn.

Sandnessjøen lufthavn, Stokka

Kommunene på Helgeland frykter at flyplassen i Rana vil føre til nedleggelse av flyplassen i Sandnessjøen (på bildet) og i Mosjøen.

Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

Ordfører Jann-Arne Løvdahl mener der er «uhørt» at flyplass i Rana kan bli til som følge av det han betrakter som «sniking i køen».

– Vi er fullstendig imot. Dette er ei ordning vi ikke vil være oss bekjent av, fastslår han.

Anbudsprosess

I dag er det tverrpolitisk enighet på Stortinget om storflyplassen, men dette er likevel ingen sikker garanti.

Statens bidrag må bevilges av Stortinget på vanlig måte, tidligst for budsjettåret 2024. Tidligere oppstart enn dette må derfor skje på lokale aktørers regning og risiko.

Rana har tidligere sagt at de vil sjanse og bruker 15 millioner på en anbudsprosess for storflyplassen – seks år før de vet om milliardene fra staten faktisk bevilges.

Polarsirkelen lufthavn på Hauan, Mo i Rana

Flyplassentusiastene i Rana er så utålmodige at de vil bygge den nye storflyplassen selv.

Foto: Nordic - office of Architecture

Ifølge uttalelsen fra Helgeland regionråd er frykten at man forsøker å binde opp Stortinget til å bevilge penger i framtida. «Politisk sett oppleves det svært uryddig at man skal kunne «kjøpe» seg plass i framtidige statsbudsjett», står det.

Frykter for egen flyplass

Videre at «flyplassprosjektet i Rana bør håndteres i henhold til vanlig budsjettpraksis i Stortinget, og vurderes på linje med alle andre prosjekter når NTP igjen skal rulleres».

– Dette er både uheldig og udemokratisk. Det er mange prosjekter som blir omtalt i NTP som i neste rullering ender opp med å forsvinne ut, sier Johansen.

Han vil ikke ha noen formening om hva sjansene er for at flyplassen i Rana plutselig skulle falle ut, men utelukker ikke at sjansen altså ligger der.

– Men de tar jo risikoen selv. Er ikke det greit?

– Nei, vi er redde dette vil få konsekvenser for oss og at vår egen lokale flyplass blir lagt ned. Vårt næringsliv er avhengig av denne flyplassen i dag.

– Hva vil du si til dem som oppfatter dette som litt surmaga kritikk over noe Stortinget allerede har vedtatt?

– Jeg vil si at vi må forholde oss til Stortinget, og følge prosessene på vanlig måte.

– De har misforstått

Daglig leder Henrik Johansen i Polarsirkelen lufthavnutvikling i Rana avviser på sin side at det handler om noe «sniking i køen».

Henrik Johansen

Henrik Johansen, daglig leder i Polarsirkelen lufthavnutvikling (PLU).

Foto: Frank Nygård / NRK

– Et samlet storting har vedtatt at man skal ha oppstart med lokale midler så raskt som mulig, så skal staten finansiere sin del fra 2024. Det vi gjør er i tråd med det Stortinget har vedtatt, konstaterer Johansen.

Han mener regionrådet må ha misforstått hele greia.

– Under behandlingen av statsbudsjettet nylig ble det tatt med en merknad hvor det sies at man vil ha oppstart med lokale midler så raskt som mulig.

– Det vi gjør handler om medfinansiering og at vi skal reise ufattelige 600 millioner. I likhet med andre store samferdselsprosjekt, er dette måten det gjøres på i Norge i dag. Dette blir den største vekstimpulsen for utvikling på Helgeland, også for Vefsn. Det er positivt for hele regionen, sier Johansen.