NRK Meny
Normal

Folkehøgskoler skal ta imot flyktninger

Kunnskapsministeren vil bosette asylsøkere ved landets folkehøgskoler. – Forberedt på store utfordringer, sier rektor.

Elever ved Sagavoll folkehøgskole lager eplekunst

Elevene her ved Sagavoll folkehøgskole i Telemark forbereder seg nå på å ta imot flyktninger ved skolen.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Prognoser viser at det kan bli behov for å bosette hele 4400 enslige mindreårige flyktninger neste år. Rundt to tredeler av dem er i alderen 16 til 18.

– Vi har derfor invitert forskjellige deler av utdanningssektoren til dugnad. Folkehøgskolene har sagt at de kan ta imot en del enslige mindreårige asylsøkere, forteller kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

280 flyktninger

Folkehøgskolene har tatt initiativ til å ta imot rundt 280 mindreårige flyktninger fra januar.

Fra neste år kan de ta imot enda flere, forutsatt at avtalen med kommunene kommer på plass i god tid. For det er kommunene som får ansvaret for dem, også etter at skoleåret er slutt.

isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener å bosette flyktninger på folkehøgskoler vil gjøre integreringen lettere.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Så vil de bli integrert i kommunene og bosatt der på vanlig måte. Tanken er at dette kanskje kan gjøre at det blir litt enklere for kommunene å si ja, sier han.

– Forberedt på store utfodringer

Ved Sagavoll folkehøgskole i Sauherad i Telemark forbereder nå lærere og 130 elever seg på å ta imot fire flyktninger. Foreløpig vet de lite, men elevene er positive.

– Vi må være forberedt på at det kan være store utfordringer, men vi har kompetanse blant lærerne ved skolen som har erfaring med arbeid med flyktninger fra tidligere, sier rektor Kjersti Versto Roheim som synes det er spennende at de nå skal bidra.

Folkehøyskolen var en sommer på 90-tallet, under krigen på Balkan, en kort periode flyktningmottak.

Har kompetanse

At det er en stor utfordring å få bosatt alle de mindreårige som kommer alene, kan Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet skriver under på.

– I 2016 skal vi bosette syv ganger så mange enslige mindreårige som vi gjør i år, sier assisterende direktør Bjørn Holden.

Toppen fhs

Vefsn folkehøgskole, en av folkehøgskolene det kan bli bosatt flyktninger.

Foto: Toppen folkehøyskole

Fungerende rektor Bodil Nystad ved Vefsn Folkehøgskole i Nordland er positiv til å ta imot flyktninger, og har sagt at de trolig kan ta imot tre personer i februar.

Vi tenker at dette er en fin måte å få integrert dem på. For fire-fem år siden hadde vi en elev her som var fra et mottak, og erfaringene vi gjorde oss da var gode.

Bodil Nystad / Vefsn Folkehøgskole

Hun forteller at de har god kompetanse på norskundervisning.

– Det går dessuten an å samarbeide med andre aktører for å dekke opplæringsbehovet.

Planlegger nytt mottak

Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl

Vefsn-ordfører Jann-Arne Løvdahl.

Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Heller ikke ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) i Vefsn utelukker at dette kan være en fin måte å få integrert flyktningene på.

Han forteller at de i dag har rundt 170 i ordinært mottak og mellom 80 og 90 i akuttmottak. I tillegg planlegges et mottak for mindreårige for inntil 40 personer.

– Vi har sagt at vi skal bosette 40 i 2016. Vi tar imot de vi kan, men det vil alltid være en grense. Vi må ha et system på plass for å kunne ta imot flyktningene på en skikkelig måte, også, sier Løvdahl.