Vil kunne beholde rullebanen der den er

Blir Bodø valgt som framskutt jagerflybase vil Forsvarsdepartementet heller rive og støyisolere hus for 650 millioner enn å flytte rullebanen. Mener det viser at Bodø er ei dårlig løsning.

Espen Barth Eide

VIL IKKE FORLENGE I BODØ: Forsvarsministeren vil uansett hva som skjer ikke forlenge rullebanen i Bodø.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Det ble kalt en stor politisk seier av Bodø-ordføreren da det tidligere i år ble klart at Høyre og KRF ønsker en framskutt jagerflybase lagt til Bodø, til fordel for Evenes - men under forutsetning at man fikk til et spleiselag for å få flytta rullebanen.

Trenger ikke ny rullebane

Men på spørsmål fra NRK.no sier Forsvarsdepartementet nå at kan beholde dagens rullebane dersom Bodø likevel skulle bli valgt.

Ved vurdering av Bodø som fremskutt operasjonsbase er det lagt til grunn at det ikke bygges en ny rullebaneløsning, men at eksisterende rullebane benyttes.

Forsvarsdepartementet

– En fremskutt operasjonsbase, basert på dagens rullebaneløsning i Bodø, vil innebære innløsning og støyreduserende tiltak på et betydelig antall bygninger, kostnadsberegnet til om lag 665 mill. kroner, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen til NRK.no.

– Dårlig valg

For Bodø betyr det ingen frigjorte arealer til byutvikling og en mindre by enn man har i dag. Ingebrigtsen mener dette viser hvorfor Bodø ikke er det beste valget som framskutt base for Norges nye F-35 jagerfly.

– En løsning med Bodø som fremskutt operasjonsbase vurderes som ikke-akseptabel på grunn av det betydelige antall berørte bygninger/befolkning og tilhørende kostnader til tiltak og innløsning, og illustrerer behovet for flytting av rullebanen, selv som fremskutt operasjonsbase, skriver Ingebrigtsen til NRK.no.

På tide å innse at Bodø som framskutt base kan være ei dårlig løsning, sier fylkesrådsleder Odd Eriksen (Ap)

– Dersom Stortinget vedtar å legge 2-3 jagerfly til Bodø, samtidig som de båndlegger alle de arealene som Forsvaret i dag har båndlagt, er dette ei dårlig løsning, sier Eriksen til NRK.no.

Har ønsket det lenge

14. juni skal saken behandles i Stortinget, og der man tradisjonelt har ønsket breie forlik i slike større nasjonale forsvarspolitiske saker – noe som kan åpne for at man vraker Evenes til fordel for Bodø som framskutt base.
Ordfører Ole H. Hjartøy (H) i Bodø er ikke overrasket over at disse opplysningene kommer ut nå.

Ole Hjartøy, ordfører i Bodø

Ole Hjartøy, ordfører i Bodø.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Forsvarsdepartementet har hele tiden ønsket å legge ned all aktivitet i Bodø, noe dette skrivet underbygger. Denne saken er også formelt sendt fra regjeringen til Stortinget, og det er Stortinget som nå skal avgjøre hvordan dette løses, sier Hjartøy.

Frykter du at Stortinget legger en framskutt base til Bodø uten å flytte rullebanen slik Forsvarsdepartementet antyder?

– Det frykter jeg ikke. Rullebanen er i en sånn kritisk dårlig forfatning at den må erstattes uansett, og da blir det som Forsvarsdepartementet legger opp til her helt meningsløst.

Vil du akseptere en framskutt base i Bodø uten å få flyttet rullebanen?

– Det er uaktuelt. Rullebanen må flyttes uansett, sier Hjartøy som minner Odd Eriksen på at han selv har skrevet under på et krav om å få flyttet rullebanen uansett utfall av basevalget.

Det best mulige for Bodø

Video Vil flytte rullebanen i Bodø

VIDEO: Vil flytte rullebanen i Bodø

F-35 kampfly
Foto: HO / Reuters

Eriksen har nylig fått kraftig kritikk fra Bodø-miljøet etter at han sendte fylkestingsrepresentant Thomas Norvoll til Stortinget for å snakke om fordeler ved Evenes som framskutt base.

– Vi har hele tiden kjempet for Bodø som hovedbase, men når det ikke er noen politisk vilje for dette i regjeringen og Forsvaret – har vi jobbet for at Bodø skal komme best mulig ut av det - med å få frigjort arealer og bli tilført nye arbeidsplasser, forklarer Odd Eriksen.

Vil ikke bygge ny rullebane

Forsvarsminister Barth Eide (Ap) utelukker framskutt jagerflybase i Bodø.

– Det er uaktuelt å bruke tre milliarder kroner på å bygge ny rullebane i Bodø dersom Stortinget velger byen som framskutt jagerflybase, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.